Fosen Brann og Redningstjeneste IKS, Bjugn

Branninspektør ved forebyggende avdeling

 

FBRT er organisert som et Interkommunalt selskap eid av Ørland og Åfjord kommuner. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid.. Vi søker nå etter en ny medarbeider på avdeling for forebygging i 100 % stilling med tittel som branninspektør/ branningeniør. Tjenestested/kontorsted er ved Brekstad Brannstasjon.

Arbeidsoppgaver

Motivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen.
Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern.
Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS- og brannlovgivningen.
Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid.
Erfaringsoverføring til avdeling for beredskap. Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen ut fra søkerens kompetanse.

Kvalifikasjoner

Førerkort klasse B. Det er ønskelig at søkeren har klasse C, kode 160 og/eller BE/B96
Søkeren må ha plettfri vandel jf. Brann- og eksplosjonsvern loven §18 og kunne sikkerhetsklareres av forsvaret. Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt og annen bakgrunn/erfaring vil også kunne bli vurdert.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Søker bør tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet,
 • § 7-6 — Forebyggende personell
 • Forebyggendepersonell skal ha gjennomført yrkesutdanning for forebyggende personell og enten ha:
 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, særskilt brannteknisk utdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt Ber ,1 eller fagutdanning som feiersvenn.
 • § 7-10 — Overordnet vakt
 • Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning ved Norges Brannskole.
 • Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen beskrevet i dimensjonseringsforskriften må søkeren kvalifisere for opptak på relevante kurs ved Norges Brannskole samt forplikte seg til å gjennomføre dette etter tilsetting.
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling.
 • Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med HMS og kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig så vel som i gruppe.
 • Samarbeidsvillig, engasjert, lojal og serviceinnstilt.
 • Gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Tilfredsstillende helse for å kunne utføre arbeidsoppgavene samt delta i beredskapsarbeid.

Vi tilbyr

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 37,5 timer uke.

 

For nærmere opplysninger, kontakt Brannsjef Johan Uthus. Tlf 91103189 eller leder forebyggende avdeling Malene Stræte tlf. 41 60 44 81.

 

Søknadsfrist: 9. juli 2020.

 

Søknaden sendes elektronisk, søknadsskjema finnes på Ørland kommunes hjemmeside under ledige stillinger.

 

Kontaktinformasjon

Johan Uthus, Brannsjef, 91103189

Arbeidssted Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN

 

Referansenr.:4257945547
Stillingsprosent: 100% Fast
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 1
Sektor: Offentlig

Del stillingen

Selskap

Fosen Brann og Redningstjeneste IKS

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Brekstad

Søknadsfrist

Juli 9, 2020