Hallingdal brann- og Redningsteneste IKS, Torpo

BRANNFOREBYGGER

 

Me søkjer etter to brannforebyggjarar i 100% stilling

Ansvar og arbeidsoppgåver:

• Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg

• Saksbehandling

• Bruk av It systemet Komtek Brannforebygging

• Ansvar for eigen arbeidsbil og utstyr/verktøy

• Delta i informasjonsarbeid

• Etterleve verksemda sitt HMS system

Kvalifikasjonar:

• Svennebrev i feiarfaget er ein fordel, men ikkje eit krav. Søkjarar utan svennebrev må ta utdanninga via eige utdanningsløp, og kurs på Norges brannskole etter tilsetting.

• Det er krav om førarkort klasse B for stillinga.

• Gode datakunnskaper.

• Gode norskunnskaper, både munnleg og skriftleg.

• Politiattest må leggast fram ved tilsetting. Anna/personlege eigenskapar: Personlege eigenskapar vert vektlagt høgt.

Me søkjer personar som:

• er pliktoppfyllande, strukturert og opptatt av kvalitet i utføring av arbeidet

• har god evne til å samarbeide og kommunisere med alle type menneskjer i alle samfunnslag

• har evne til å sette seg sjølv inn i andre sin situasjon

• er sosial og glad i å møte nye menneskjer

• trivs med å arbeide sjølvstendig

• vert motivert av å ta utfordringar

• kan være ein omdømmebyggjarforfaget og brannvesenet som tenesteleverandør

Me tilbyr:

• Spennande utfordringar.

• Lønn etter kvalifikasjonar.

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Ved spørsmål om stillinga eller ytterlegare informasjon, ta gjerne kontakt m/fagansvarleg Kjell Arne Liahagen, tlf. 913 22 606, mail: [email protected] Eller avd. leiarIngar Danielsen,tlf. 959 80 063, mail: [email protected]

 

Søknadsfrist 31. januar

 

Søknaden sendast til: Hallingdal brann- og redningsteneste iks Torpomoen 27, 3579 Torpo [email protected]

Om stillingen

Sted: Torpomoen 27, 3579 Torpo

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 2

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hallingdal brann- og Redningsteneste IKS

Adresse: Torpmoen, 3579 Torpo

 

Hjemmeside:
https://www.hbr-iks.no/

 

Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 100 heil- og deltidtilsette, og er organisert som eit interkommunalt selskap, der kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål er eigarar. HBR forvaltar brann- og redningstenesta i eigarkommunene, og har ein brannstasjon i kvar kommune. Administrasjonen i brannvesenet er lokalisert på Torpomoen i Ål kommune. Hovedmålet er å skape tryggheit, sikkerheit og omtanke i alle eigarkommunene. Hallingdal brann- og redningsteneste iks har som strategi å væra leiande når det gjeld brannfagleg ekspertise, kompetanseutvikling, teknologi og utstyr.

 

Del stillingen

Selskap

Hallingdal brann- og Redningsteneste IKS

Lenke til firma

https://www.hbr.no/

Kontaktinfo

  • Kjell Arne Liahagen
  • Tittel: Fagansvarleg
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf. 913 22 606

Lokasjon

  • Torpo

Søknadsfrist

Januar 31, 2022