Brannstasjonen

Brannforebygger/ Feier

 

Lillehammer Region brannvesen, Lillehammer kommune

Feierseksjonen søker brannforebygger i 100 % stilling

Lillehammer Region Brannvesen (Lrbv) er i dag oppbygd med felles brannberedskap for eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Regionen har ca. 39.600 innbyggere samt ett stort antall studenter og fritidsboliger. Det er i dag fire brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte. Brannsjef, administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert i ny brannstasjon i Lillehammer.

Forebyggende avdeling består av seksjon brannforebyggende og seksjon feiing og tilsyn.
Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten og begrense konsekvensene av brann.

Om du ønsker å arbeide for å forebygge brann, arbeide for sikkerhet, og for helse og miljø skal du vurdere en jobb som brannforebygger / faglært feier. Vi jobber ofte i team, men yrket innebærer også selvstendig jobbing. I tillegg samarbeider vi med andre i brannvesenet, andre tilsynsmyndigheter og andre kommunale enheter.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 24.03.2024
Sted: LILLEHAMMER
Stillingstittel: Brannforebygger/ Feier
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4766396175

Arbeidsoppgaver

  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg i bolig og fritidsboliger
  • informasjons og motivasjonsarbeid mot publikum
  • andre brannforebyggende oppgaver
  • vedlikehold av feieutstyr

Arbeidsoppgavene vil kunne variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde
Arbeidsområde er kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med svennebrev som feier, alt. fagbrev som murer eller gasstekniker
Søkere uten overnevnte kvalifikasjoner vil bli vurdert, men det forutsettes at nødvendig opplæring gjennomføres, og at svenneprøve bestås
Førerkort kl. B
Gode IT kunnskaper, god kjennskap til pc og nettbrett som arbeidsverktøy, vi bruker programmet Komtek Brannforebygging
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt
Du er i fysisk form til å utføre alle arbeidsoppgavene
Tilfredsstillende vandels- og helseattest må fremlegges før ansettelse (skal ikke vedlegges søknaden)

Personlige egenskaper

Du er robust, takler endring og travle dager
Kunne jobbe selvstendig og i team
Være strukturert og ha god arbeidsmoral
Resultatorientert og målrettet
Høy grad av serviceinnstilling
Tilegne deg nye kunnskaper på egenhånd

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
Et trivelig arbeidsmiljø og kollegaer med høy yrkesstolthet
Mulighet for faglig utvikling
Godt og faglig arbeidsmiljø
Bedriftshelsetjeneste
Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
Pliktig pensjonsordning i KLP, trekkes fra lønnen etter gjeldene regler
Stillingen lønnes etter tariff avtale, utdannelse og kvalifikasjoner. Vi jobber for å få en jevnere kjønnsfordeling og kvinner oppfordres til å søke.

Tilsetting skjer for øvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Alle søknader leveres via elektronisk søknadsskjema.

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen rettes til:

Seksjonsleder feier, Geir Wangen 91 31 94 60
E-post: [email protected]

Eller leder forebyggende avdeling, Mattias Andersson 41 64 56 15
E-post: [email protected]

 

Adresse: Industrigata 33, 2615 LILLEHAMMER, Norge

Kontaktinformasjon

Mattias Andersson, Avdelingsleder
Telefon:  416 45 615
E-post: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

  • Mattias Andersson
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 416 45 615

Lokasjon

  • Lillehammer

Søknadsfrist

Mars 24, 2024