Kristiansund kommune

Kristiansund kommune

Rektor

 

Kristiansund kommune søker ny rektor ved per tiden Bjerkelund skole.

I Kristiansund er det i dag 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 1 skole for voksenopplæring i Kristiansund kommune. Bjerkelund barneskole har rundt 200 elever og i underkant av 30 ansatte. I tillegg til rektor har skolen inspektør/avdelingsleder og merkantil ansatt. SFO-ordningen har egen leder. Skolen ligger i fine omgivelser ved Ånesmyra, Frei i Kristiansund kommune. I 2027 startes byggingen av nye Omsundet skole for 400 elever. Bjerkelund skole og Rensvik skole vil være en del av denne strukturendringen på Frei, og arbeidet med den nye skolen vil prege arbeidet til ledelsen.

Til å lede Bjerkelund barneskole søker vi en synlig, varm og inkluderende rektor som sammen med elever og ansatte skal videreutvikle et godt og varmt skole- og læringsmiljø. Vi ser etter deg som ønsker å lede en engasjert og høyt kompetent personalgruppe til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Vi ønsker en rektor som er ambisiøs på elevenes vegne og god på relasjonsbygging.

Som rektor må du være opptatt av elevenes læringsresultater og skolemiljø. Du jobber for at skolen skal fungere godt som organisasjon, og ser egen skole som en del av Kristiansundsskolen og bidrar til å utvikle denne. Du er oppmerksom på endringer i samfunnet, læreplanene, elevgrunnlaget, teknologi og politikk, tverrfaglighet og tilpasser skoledriften i tråd med disse endringene. Du vet at de ansatte er skolens viktigste ressurs, og er opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse.

I Kristiansund kommune jobber vi med omstillingsprosjektet « Vi skal være der barna er» som berører barnehager, skoler, helsetjenestene og kultur. Vi vil ha en rektor som er god i tverrfaglig samarbeid.

Gjennom delegert myndighet fra kommunalsjef, har du som rektor ansvar for skolens overordnede ansvarsområde: tjenestetilbud, økonomi og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overnevnte ansvarsområdene når en planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent pedagogisk utdanning
 • erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen
 • erfaring fra skoleledelse
 • god digital kompetanse og forståelse
 • gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • lederutdanning (har du ikke lederutdanning må du være villig til å ta slik utdanning)
 • kjenne lov og forskrift, herunder læreplanverket

For å lykkes mener vi vår nye rektor må

 • ha gode evner til strategisk ledelse og ledelse av utviklings- og endringsprosesser
 • ha gode evner til å styrke og lede profesjonsfellesskap, tverrfaglig samarbeid og kulturbygging.
 • arbeide målrettet, systematisk og ha god rolle- og økonomiforståelse
 • være en positiv lagspiller
 • evne å samarbeide og samhandle med alle parter i skolesamfunnet
 • god til å bygge relasjoner og til å skape tillit

Vi tilbyr

 • en hverdag preget av både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • deltakelse i et offensivt og godt fagmiljø
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • et stort nettverk i organisasjonen Kristiansund kommune – Rektor/Enhetsledere
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: SPK

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start,

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 24/1531

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 02.04.2024

 

Arbeidssted: Kristiansund kommune

 

Kontaktpersoner:

Olaug Haugen

mob: 97505266

Vibece Alvheim

mob: +47 93807990

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Adresse: Vågeveien 4 6501 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker.

Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kontaktinfo

 • Olaug Haugen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 97505266
 • Vibece Alvheim
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 93807990

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

April 2, 2024