Foto: Jarle Hagen

 

Klikk på aktuell utlysing under:

 

Bergen kirkelige fellesråd

Diakon/diakonimedarbeider, 100 % stilling i Årstad og Fridalen menigheter
Fast

Søknadsfrist 18.02.2024

 

 

Bergen kirkelige fellesråd

Ungdomsdiakon i Loddefjord og Olsvik, 100% fast stilling
Fast

Søknadsfrist: 18.02.2024

 

mennesker i kirken

 

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) bygger og forvalter kirkebyggene og gravplassene i Bergen og har ansvar for gravplassmyndigheten på vegne av alle byens innbyggere. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for om lag 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er «Mer himmel på jord».  

Bergen kirkelige fellesråd skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av hudfarge, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Bergen kirkelige fellesråd er ikke underlagt offentleglova i ansettelsessaker, og innhenter derfor samtykke fra søkerne før det utarbeides offentlig søkerliste. Dette er av hensyn  personvern, jf. personopplysningsloven artikkel 7.3.

 

Del stillingen

Selskap

Bergen kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Inger Kilen Daglig
  • Tittel: leder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 909 50 070

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

Februar 18, 2024