Sektor for helse, mestring og omsorg, Elverum kommune

Barnevernleder

 

Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge og familier i Elverum kommune?

Vi søker en barnevernleder som er tydelig og trygg i lederrollen og som er løsningsorientert. Du har god faglig forståelse og gode ferdigheter i personalledelse. Du evner å jobbe selvstendig og systematisk, og å motivere og oppnå resultater sammen med andre. Vi søker deg som vil spille en viktig rolle for utvikling av barneverntjenesten og forebyggende tjenester til barn, unge og deres familier i Elverum.

Barneverntjenesten består av undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam og har 24 ansatte. Alle teamene har tilknyttet en fagleder. Tjenesten har egen jurist.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det betyr at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og sikre tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med ny oppvekstreform og vi jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre tjenester.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 14.01.2024
Arbeidsgiver: Elverum kommune
Sted: ELVERUM
Stillingstittel: Barnevernleder – avdelingsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4742150556

Arbeidsoppgaver

Bidra til å styre, lede og utvikle barneverntjenesten gjennom å:

Utøve ledelse i tråd med kommunens verdigrunnlag, strategiske planer, gjeldende lov og regelverk, samt øvrige styrende dokumenter.
Lederansvar; fag,- personal og økonomiansvar i barneverntjenesten.
Sikre at tjenesten som leveres er faglig forsvarlig og i henhold til gjeldende lovverk og politiske føringer.
Inngår i enhetens ledergruppe.
Bidra til god økonomi- og kvalitetsstyring.
Pådriver for faglig utviklingsarbeid.
Følge opp vedtatte strategier, handlings- og virksomhetsplaner.
Ha en sentral rolle i å sikre helhetlig tenkning og utvikling innenfor barnevernområdet og forebyggende tjenester til barn, unge og deres familier.
Bidra til gjennomføring av gode utviklingsprosesser.
Bidra til, og tilrettelegge for et trygt og godt arbeidsmiljø.
Sikre at tjenesten skal ha rutiner for, og legge til rette for og delta i, nødvendig samarbeid med blant annet relevante kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet.

Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner kreves:

3-årig høgskoleutdanning/master som barnevernspedagog/sosionom.
Relevant lederutdanning.
Ønskelig med relevant ledererfaring.
Erfaring fra eller kjennskap til kommunal barneverntjeneste vil bli vektlagt.
Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
God økonomiforståelse.
God kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning.
Grunnleggende IKT-kompetanse.
Førerkort.

Personlige egenskaper

Vi søker en barnevernleder som er tydelig og trygg i lederrollen og som er løsningsorientert.
Du har god faglig forståelse og gode ferdigheter innen personalledelse.
Du har god kommunikasjonsevne – både skriftlig og muntlig.
Du evner å jobbe selvstendig og systematisk, og å motivere og oppnå resultater sammen med andre.
Du har god vurderings- og gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet, samt faglig og personlig autoritet og integritet.
Du må være genuint opptatt av fagområdet og være en pådriver for utvikling.
Du er opptatt av samarbeid og du er en lagspiller som evner å motivere medarbeidere.
Du har en ryddig og strukturert arbeidsform, samtidig som du trives med variasjon og uforutsigbarhet.
Du evner å inkludere samtidig som du er trygg på å ta beslutninger.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende stilling i et aktivt og positivt miljø.
Kommunen har eget lederutviklingskurs.
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig område i kommunen.
Mulighet for påvirkning og utvikling.
Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Kirkevegen 47, 2413 ELVERUM, Norge

Kontaktinformasjon

Aino Kristin Kristiansen, sektorsjef
Telefon:  +47 992 53 502

 

Elverum kommune

Elverum er en by og kommune i vekst , og har over 21 500 innbyggere. Glomma renner igjennom byen, og vi har skogen tett på. Vi har flere store arbeidsplasser som forsvaret, høgskolen og sykehuset.

I kommunen har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger vår hverdag.

Vil du være med på laget? Send oss en søknad da vel!

 

Del stillingen

Selskap

Elverum kommune

Kontaktinfo

  • Aino Kristin Kristiansen
  • Tittel: Sektorsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon:+47 992 53 502

Lokasjon

  • Elverum

Søknadsfrist

Januar 14, 2024