Søknadsfrist: 27.04.2024

Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk er en interkommunal tjeneste. Kommunene har til sammen i underkant 15.000 innbyggere. Hovedkontoret for tjenesten ligger på Otta, men det finnes også kontorlokaler i hver av de andre kommunene. Det er i underkant av 15 årsverk i tjenesten, og medarbeiderundersøkelser vitner om godt arbeidsmiljø.

 

St.id 638  

Vi har ledig 100 % vikariat som barnevernkonsulent fra snarest og til 01.07.25, med mulighet for forlengelse.

 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er forankret i lov om barnevernstjenester, med tilhørende rundskriv, forskrifter, retningslinjer og øvrige styringsdokumenter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du håndterer generell saksbehandling etter Lov om barnevern
 • Du vil få ansvar for all dokumentasjon i arbeidet
 •  Samarbeid og møtevirksomhet med eksterne samarbeidspartnere
 • Møtevirksomhet og oppfølging av familier
 • Du stiller som partsrepresentant i Barneverns- og helsenemnda, og andre rettsinstanser
 • Deltakelse i team og individuell oppfølging av teamleder
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid
 • Noe reisevirksomhet og ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes
 • Deltaker i regional barnevernsberedskapsvakt

  

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.
 • Ved annen relevant utdanning kreves erfaring fra 1. linje.
 • Meget god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

 
Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse

 

 Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Master eller at det kommende kompetansekravet er innfridd på annen måte.
 • Erfaring fra saksbehandling innen barnevernets førstelinjetjeneste

 

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel, strukturert, motivert og trygg i rollen
 • Du er engasjert i barnevernfeltet
 • Du må trives med å arbeide målrettet både selvstendig og i team, samt oppnå     resultater i krevende og hektisk miljø
 • Du må ha svært gode samarbeidsevner og en helhetlig forståelse av arbeidet med barn og deres familie
 • Du må ha gode analytiske evner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er proaktiv og åpen for ny kunnskap innen faget
 • Du er imøtekommende, tillitsbyggende og skaper gode relasjoner
 • Du er ansvarsfull og bevisst på egne holdninger/verdigrunnlag/egen praksis

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldene satser
 • Gode tjeneste- og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende, krevende, utfordrende og lærerik
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et arbeidssted opptatt av fagutvikling
 • Egen opplæringsplan og oppfølging av nyansatte det første ansettelsesåret
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Intern veiledning, individuelt og i team
 • Prosessveiledning i gruppe med ekstern veileder
 • Nyansattveiledning
 • sosiale tiltak for å bygge opp under et godt arbeidsmiljø

 

Minst to referanser må oppgis. Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, må leveres før tilsetting. Iht. lov om barnevern § 12-11.

 

Kontaktperson for mer info om stillingen:

virksomhetsleder Kristin Kalbakk, tlf. 415 37 287 eller teamleder/nesteleder Karina Mandal, tlf. 912 45 433

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Kontakt

Kristin Kalbakk
Virksomhetsleder
Send e-post
Telefon: 415 37 287
Mobil: 415 37 287