Gjøvik kommune Gjøvik og Land barnevernstjeneste

Barnevernskonsulent i avd. omsorg og ettervern

 

Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig en 100 % fast stilling og en 60 % fast stilling i avdeling omsorg og ettervern.

Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage og barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik, og disponerer møteromslokaler i Nordre og Søndre Land kommuner. Tjenesten består i dag av ca 60 medarbeidere.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og forsvarlige tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med de pågående barnevernreformene, og vi jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre tjenester.

Tjenesten er inndelt i fagspesifikke avdelinger, hhv. mottak og vakt, undersøkelse og oppfølging, spesialiserte barneverntiltak og omsorg og ettervern. I tillegg har tjenesten gode stab,- og støtte funksjoner. Vi drifter også Gjøvik interkommunale barnevernvakt for kommunene Gjøvik, Nordre og Søndre Land, Østre og Vestre Toten og Gran samt tilsynsførerordningen for GLT regionen.

Vi er i kontinuerlig i prosess mot et bedre barnevern og søker nå etter medarbeidere som vil være med oss i dette arbeidet. Vi ønsker deg som er fremoverlent og engasjert i jobben med ønske om å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barnevern herunder oppfølging av barn, unge og deres familier.
 • Oppfølging av fosterhjem, ungdom i institusjon og ungdom med ettervern.
 • Oppfølging av biologiske foreldre, tilsyn under samvær, oppfølging av samvær.
 • Inngå og være aktiv deltaker i internt samarbeid.
 • Delta i tjenestens utviklingsarbeid for å etablere en åpen og tilgjengelig barnevernstjeneste og bidra til kompetanseheving.
 • Partsrepresentant i barnevern- og helsenemnd og øvrige rettsinstanser ved behov.
 • Bidra til samhandlingskultur som sikrer god tverrfaglig og tverrsektoriell medvirkning.

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog eller sosionom.
 • Annen bachelor/master utdanning med relevant praksiserfaring kan være interessant.
 • Erfaring fra 1. linje barnevern er ønskelig.
 • Kompetanse og/eller erfaring i bruk av digitale verktøy og arbeidsprosesser.
 • God relasjonskompetanse.
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad.
 • Krav om førerkort.
 • Godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikative ferdigheter og god formidlingsevne.
 • Evne til faglig nytenkning og kreativitet
 • Evne til strukturert og systematisk arbeid.
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne og vilje til samarbeid samtidig med stor grad av selvstendig arbeid.
 • Det må påregnes noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe reising.

Vi kan tilby:

 • Spennende mulighet til å være med å videreutvikle en relativt ny interkommunal barnevernstjeneste i Gjøvik og Land kommuner.
 • Engasjerte kollegaer.
 • En spennende og innholdsrik arbeidshverdag, inkluderende og godt arbeidsmiljø med gode muligheter for å påvirke og utvikle egen arbeidshverdag.
 • Fleksitidsordning med muligheter for å jobbe dag og kveld etter en arbeidsplan, slik at arbeidshverdagen er fleksibel med tanke på utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Lønn i henhold til utdanning og erfaring.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger.
 • Disponere tjenestens tjenestebiler.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 23/9939

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Deltid Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 17.10.2023

 

Tiltredelse: 01.12.2023

Arbeidssted: Øverby

 

Kontaktpersoner:

Anette Rosenlund

mob: +47 91872822

 

Hjemmeside:
/www.gjovik.kommune.no/
Adresse: Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Gjøvik kommune Gjøvik og Land barnevernstjeneste

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

 

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kommune

Kontaktinfo

 • Anette Rosenlund
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 918 72 822

Lokasjon

 • Gjøvik

Søknadsfrist

Oktober 17, 2023