Kontaktperson/saksbehandler i barneverntjenesten – vikariat i ett år i 100 % stilling.

 

Barneverntjenesten i Aure ligger i enhet for Helse- og familie og er samlokalisert med helsestasjon og tjenester for psykisk helse og rus. Tjenesten har i dag 4 stillinger fordelt på 6 personer. Barneverntjenesten er veldrevet med høy faglig standard. Kompetanseutvikling vektlegges. Vi dyrker våre småkommunefordeler og har godt tverrfaglig fundament, kort tjenestevei, høy fleksibilitet. Faglige perspektiver er førende for arbeidet, og forebyggende tiltak vektlegges. Vi deltar aktivt i nettverk på tvers av kommuner på både saksbehandler- og ledernivå.

Om stillingen

 • Kontaktperson for barn, unge og familier i møte med barneverntjenesten.
 • Saksbehandler etter lov om barneverntjenester.
 • Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom,
 • annen helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning kan vurderes.
 • Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som er/har:

 • har interesse og kunnskap om kommunal barneverntjeneste
 • erfaring fra sosialt arbeid generelt og kommunalt barnevernsarbeid
 • kan sette seg inn i og reflektere rundt sammensatte problemstillinger
 • kan formidle informasjon og faglige vurderinger på en tydelig måte både muntlig og skriftlig
 • kan arbeide systematisk, selvstendig, under press og etter gitte frister
 • er fleksibel, løsningsfokusert og har gode samarbeidsevner
 • erfaring med saker til Fylkesnemnda
 • lærelyst og vilje til faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • fleksibel arbeidstid
 • varierte og utfordrende oppgaver
 • engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • opplæring, gode muligheter for faglig utvikling

Annet

Lønn etter avtale.

Politiattest må fremlegges jfr. Lov om barneverntjenester § 6-10.

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). To referanser vedlegges søknad.

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Vikariat  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  24.01.2020

 

Tiltredelse: 01.02.2020

 

Kontaktpersoner:
May Britt Nordgård

tlf: 71647572

 

Hjemmeside:
www.aure.kommune.no

Aure kommune Helse- og familie

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

Del stillingen

Selskap

Aure kommune

Kontaktinfo

 • May Britt Nordgård
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 71647572

Lokasjon

 • Aure

Søknadsfrist

Januar 24, 2020