NES-Webcruiter-1170x300

Familiens Hus, barnevern, Nes kommune

Barnevernkonsulent

 

Barneverntjenesten søker etter kontaktpersoner til vår tjeneste. Tjenesten har totalt 24,5 ansatte, inkludert barnevernleder, og består av tre team, mottak/undersøkelse, tiltak og omsorg. Vi er i behov av kontaktpersoner til alle teamene, og hvis du har en prioritet i forhold til team, må dette fremkomme i søknaden.

De ansatte på tjenesten har ulik helse,- sosial og pedagogisk utdanning. På tjenesten har vi ulike tilleggsutdanninger, sertifiseringer og veiledningsmetoder. Det er viktig for oss å holde et faglig høyt nivå og ha god internkontroll.

Vi har et godt og raust arbeidsmiljø og jobber aktivt for å opprettholde dette.

Barneverntjenesten er organisert under familiens hus sammen med helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barnehagehelsetjeneste, psykisk helse- og familietjeneste, Home-start og åpen barnehage. Familiens hus legger stor vekt på samarbeid og kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av tjenestene. Vi driver felles kompetanseutvikling i tillegg til internt i barneverntjenesten.
Barneverntjenesten etterlever Nes kommune sine verdier nærhet, engasjement og synlighet.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 26.02.2024
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Barnevernkonsulent
Stillinger: 5
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4758844017

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter Lov om barnevern og forvaltningsloven
Gjennomføring av undersøkelser
Oppfølging av familier med tiltak fra barneverntjenesten, og av barn under omsorg og ettervern
Benytte omsorgsplaner, oppfølgingsplaner, tiltaksplaner og evalueringer som et verktøy i det faglige arbeidet
Forberede saker og møte som partsrepresentant i Barnevern- og helsenemnd og andre rettsinstanser
Samarbeid med andre team i tjenesten og eksterne instanser. Gjennomføre og lede samarbeidsmøter
Råd og veiledning til foreldre og fosterforeldre
Ha fokus på barnesamtaler og brukermedvirkning
Journalføre og dokumentere via fagsystemet

Kvalifikasjoner

3- årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
Det vektlegges erfaring fra barneverntjenesten og god barnevernfaglig forståelse
Ønskelig med erfaring fra barneverns- og helsenemnda og ellers rettsinstanser
Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn 3 måneder
Førerkort klasse B er et krav
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

God relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner. Være medspiller på laget rundt barnet.
Nøyaktighet, gode analyseevner, fleksibilitet, struktur, engasjement og tydelighet i barnevernfaglige vurderinger
Evne til å skape tillit, jobbe med endring og være nytenkende
Raus, ydmyk og respektfull i møte med barn og deres familier, kollegaer og samarbeidspartnere
Du trives med å jobbe i et høyt arbeidstempo og har høy arbeidskapasitet
Stor grad av selvstendighet, samtidig fungere i team og ansvarsbevissthet
God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Vi tilbyr

 • Intern oppfølging og veiledning minimum annenhver uke. Teamene møtes hver uke til teammøte hvor det drøftes saker, jobbes med faglig utvikling og kollegastøtte.
 • Tjenesten som helhet satser også på faglig utvikling gjennom avdelingsmøter, allmøter, kurs, videreutdanning og fagdager. Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • En tjeneste som jobber med utvikling på barnevernsfeltet og samarbeider på tvers med andre instanser
 • Et faglig spennende miljø i utvikling og gode kollegaer
 • Eget kontor
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Rekrutteringstillegg kr 20 000
 • Fleksitidsordning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • I Nes kommune har arbeidstakerne fri julaften og tredje juledag, samt kortere arbeidsdager i romjulen

Annet:

Minst to referanser må oppgis.
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.
Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingene her.

 

Adresse:Seterstøavegen 2B, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Lona Åserudseter Dystland, Konstituert barnevernsleder
Telefon:  +47 474 65530
E-post:  [email protected]

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • Lona Åserudseter Dystland
 • Tittel: Konstituert barnevernsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: +47 474 65530

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Februar 26, 2024