Veileder

 

Barnevernstjenestene i Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord oppretter et felles veilednings- og rekrutteringsteam for å oppfylle lovkravene i den nye barnevernsloven.

Formålet med å etablere veiledning- og rekrutteringsteamet er å rekruttere, kurse og veilede foster- og beredskapshjem i Nord-Troms for å sikre nærhet til nye og etablerte fosterhjem, samt sikre at oppfølgingen som gis holder en høy faglig standard.

Vi søker nå etter to veiledere til veilednings- og rekrutteringsteamet. Kontorsted tilpasses, men vil være i en av samarbeidskommunene.

Prosjektstillingene har 2 år varighet 01.01.24-31.12.25.

Samarbeidskommunene har ca. 40 barn som bor i beredskapshjem og fosterhjem over hele landet. Kommunene har ansvar å følge opp disse hjemmene og veilede de gjennom oppgaven som fosterforeldre.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning av fosterhjem, både individuelt og i gruppe
Rekruttering av fosterhjem og andre oppdragstakere
Samarbeid med barneverntjenestene og eksterne aktører
Arrangere fagdager for fosterhjem og ansatte i barneverntjenestene
Den ene stillingen vil ha et utvidet ansvar for saksbehandling i aktuelt fagsystem, økonomioppfølging og rapportering

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig høyere utdanning innenfor relevant område. Siden det fra 2031 er krav om master eller godkjent videreutdanning for å jobbe i barnevern er dette ønskelig
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i barnevern, arbeid med barn/unge som har opplevd omsorgssvikt/oppveksttraumer og barn/unge med adferds- og tilknytningsvansker
Bør kjenne til oppbygging og ansvarsfordeling mellom kommunalt og statlig barnevern
Ønskelig med kunnskap om utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og traumeforståelse
Det er ønskelig med veiledningskompetanse og sertifisering i eksempelvis TBO, Trygg Base, ICDP, COS-p
Førerkort klasse B
Søker må påregne å bruke egen bil

Personlige egenskaper:

Du er strukturert, selvstendig og initiativrik, og har god relasjonskompetanse
God evne til samarbeid med barn, ungdom og familier, samt samarbeidsparter
Du oppleves som en trygg voksen i møte med sårbare barn og familier
Du er ærlig, åpen og løsningsorientert
Du er empatisk, fleksibel og ansvarsbevisst
Du er ydmyk, undrende og en god lytter

Du må ellers:

Regne med stor reisevirksomhet
Være innstilt på å ta kompetanseheving i takt med behov.
Arbeidsplan: Fortrinnsvis dagtid, men noe ettermiddagsarbeid må påregnes i forbindelse med kursing og veiledning. Mandag til fredag.

Hos oss får du:

En arbeidshverdag med høyt tempo og stort engasjement og vilje til fagutøvelse med fokus på barnets beste og forsvarlighet i arbeidet
Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
Muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
Godt arbeidsmiljø med mye humor, varme og omsorg
Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende tariffer/avtaler
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må fremlegges ved ansettelse for alle som jobber i barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 12-11.

Tiltredelse: Etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 2

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge

 

Søknadsfrist 14. januar 2024

 

Søk på stillingene her.

 

Spørsmål om stillingen

Barnevernleder, Storfjord

982 89 160

 

Barnevernleder, Kåfjord

479 77 671

 

Barnevernleder, Skjervøy

468 48 167

 

Barnevernleder, Nordreisa

417 06 146

 

Barnevernleder, Lyngen

400 28 519

Arbeidsgiver Lyngen kommune

Kommune Lyngen

Omfang Heltid (2 stillinger)

Varighet Prosjekt

Arbeidssted Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Del stillingen

Selskap

Lyngen kommune

Kontaktinfo

 • Tittel: Barnevernleder Storfjord
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 982 89 160
 • Tittel: Barnevernleder Kåfjord
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 479 77 671
 • Tittel: Barnevernleder Skjervøy
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 468 48 167
 • Tittel: Barnevernleder Nordreisa
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 417 06 146
 • Tittel: Barnevernleder Lyngen
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 400 28 519

Lokasjon

 • Lyngseidet

Søknadsfrist

Januar 14, 2024