Barnehagelærer

 

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

 

Om stillingen

Ved den Lattošluohkká mánáidgárdi er det ledig to – 100% faste stillinger som barnehagelærere. Tiltredelse 05.08.24.

 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner/(kompetansekrav)

 • Krav om førskolelærer-/barnehagelærerutdanning
 • Samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Personlig egnethet
 • Gode IKT-kunnskaper

 

Egenskaper (ansvarsområde)

 • Personalforvaltning; Ha evnen til å være en god arbeidsleder for avdelingspersonalet
 • Samarbeide med pedagogisk leder, ansvarlig for pedagogisk ledelse, faglig utviklingsarbeid og dokumentasjon
 • Ha evne til å kunne tilrettelegge for samarbeid med foresatte og lokalmiljøet
 • Evne til å organisere en god barnehagehverdag for så vel barn som medarbeidere
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og strukturert og ha faglig engasjement
 • Samarbeide med andre instanser

Kommunen ønsker å rekruttere flere menn til jobb i barnehagene, derfor oppfordres menn til å søke.

Skriftlig og muntlig kunnskap i samisk og norsk. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som eller er likt kvalifisert.

Karasjok kommunale barnehager er samiske barnehager og i vedtektene for de kommunale barnehagene heter det blant annet at at barnehagene skal:

 • Være samiske barnehager og ha samisk som hovedspråk.
 • Personalet beherske samisk språk og har kunnskap om samisk kultur.
 • Fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap.
 • Bidra til å bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre samisk språk, kultur, levemåter og verdier i vår tid.
 • Bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet.
 • Ta i bruk tradisjonelle lærings- og arbeidsmetoder, på barnas premisser i vår tid.
 • Gi barna mulighet til aktiv deltakelse i tradisjonelle aktiviteter der personalet gir veiledning og slik hjelper barna til å bli selvstendige.
 • skal bygge på en samisk forståelse av naturen og bidra til at barna kan leve i harmoni med naturen, nyttiggjøre seg og høste av naturen og utvikle respekt for naturfenomener.
 • Samisk historie og kulturytringer som duodji, joik og fortellinger skal inngå som en del av barnehagens innhold, tilpasset barnas alder og utviklingsnivå.
  Jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 24-25

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

 

Lønns og arbeidsvilkår

• Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende minimum 10 års ansiennitet.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, reglement og tariffavtaler. Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr. år. Fra
bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

 

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse:
– Enhetsleder/styrer Linn Beate Åsen på tlf 920 21 734

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknadsfrist: 5. juli 2024

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

 

Søk stillingen

 

 

Søknadsfrist: 5. juli 2024
Arbeidsgiver: Karasjok kommune
Kommune: Kárášjohka – Karasjok
Omfang: Heltid (2 stillinger)
Varighet: Fast
Arbeidssted: Guolban barnehage, 9730 Karasjok

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

 • Linn Beate Åsen
 • Tittel: Enhetsleder/styrer
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 920 21 734

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

Juli 5, 2024