FLOKKEN BLIR STØRRE, OG VI MÅ HA MER MANNSKAP

 

Vi har ledig helstilling for barnehagelærer i Leka barnehage – stillingen er klar for tiltredelse så fort det passer for deg. Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Ansvar og oppgaver

Delta i det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
Delta i det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
Stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
Samarbeide med kollegaer, og skape et godt arbeids-, leke- og læringsmiljø
Samarbeide med foresatte

Kvalifikasjoner

Utdanning som barnehagelærer, men andre kombinasjoner av fag og pedagogikk kan vurderes
Erfaring fra jobb i barnehage er ønskelig
Ved tilsetting må merknadsfri politiattest fremlegges. Barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt

Vi tilbyr

Et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000 (kr 20 000/år)

Søknad

Send søknad med CV og referanser til [email protected]
For spørsmål kan du kontakte barnehagestyrer Ingrid Skogly; telefon 958 69 147, [email protected]

 

Søknadsfrist 25. januar 2024

 

Mer om oss

 • Leka barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.
 • Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser.
 • Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.
 • Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.
 • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det tas hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
 • Våre satsningsområder er språk, lek, kosthold, det enkelte barn, barns medvirkning og fleksible plasser.
 • Bredt samarbeid – i tillegg til foreldre/foresatte, samarbeider vi med skole, PPT, barnevern, helsesykepleier, bibliotek, lag og foreninger, bedrifter og privatpersoner.
 • Språkkommune – Leka er godkjent som språkkommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehager.
 • Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie

 

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

 • Ingrid Skogly
 • Tittel: Barnehagestyrer
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon 958 69 147

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Januar 25, 2024