Pedagogisk leder i Flå kommunale barnehage

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Fra 19. februar er det ledig 100% stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder i barnehagen i Flå.

Vi er en 4 avdelings barnehage med barn i alderen 10 mnd – 6 år. Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser med blant annet gapahuk i nærmiljøet og bare en liten gåtur til sentrum med bibliotek, svømmehall, idrettshall og skole. I vår barnehage er barna i fokus og hverdagen preges av et engasjert og tilstedeværende personale. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen vår er «vi skaper dagen» og gir mening til jobben vi gjør, sammen skaper vi magiske dager.

Vi søker deg med et stort engasjement for barn og barns rettigheter, som er en varm og faglig engasjert barnehagelærer og som ønsker å bidra til god kvalitet i Flå kommunale barnehage.

Flå kommunale barnehage jobber for å være psykisk helsefremmende, med utgangspunkt i juridiske rammer og med kunnskap om hva som er til barns beste. Dette innebærer blant annet fokus på inkluderende lekemiljøer og de voksnes relasjonskompetanse.

Vi jobber for at barnehagen skal være en arena som kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne. Vi er opptatt av å være en del av laget rundt barnet. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling og er opptatt av å være en lærende organisasjon.

Krav til stillingen:

 • Bestått barnehagelærer-/ førskolelærerutdanning (bachelor 180 studiepoeng)
 • Gyldig politiattest

Kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til å organisere og strukturere
 • Kunnskap om barns rettigheter
 • Faglig engasjert og motivert, med evne til refleksjon og nytenkning
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne
 • Åpen, nysgjerrig og evne til å skape engasjement
 • Personlig og profesjonell egnethet vektlegges

Menn oppfordres til å søke, Hallingdal har regional MIB-gruppe (menn i barnehagen)

Ansvarsoppgaver/ arbeidsoppgaver:

 • Lederfunksjon for en eller flere grupper
 • Innfri barns rettigheter, og ansvar for barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ansvar for samarbeid med foreldrene, planlegging og gjennomføring av foreldremøter
 • Bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon
 • Ha kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform, og viktigheten av å tilby gode lekemiljøer for barn.
 • Gjøre bærekraftige pedagogiske valg
 • Ha kunnskap om og være opptatt av å skape inkluderende fellesskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere.
 • Ansvar for pedagogisk utvikling og ledelse i barnehagen
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Ansvar for god organisering og struktur av barnehagedagen

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Et faglig orientert arbeidsmiljø
 • Veiledning og kurs
 • God pensjonsordning
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • barnehageplass

Kontakt:

Ta gjerne kontakt med styrer Inger Iren Listøen Halstensen.

E-post [email protected]

Tlf: 32 05 36 75/95752788

Eller oppvekstsjef i Flå kommune Anita Juul Storeli

E-post [email protected]

Tlf.: 32053604/90665135

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad m/CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

[email protected] – mrk «Søknad pedagogisk leder barnehage».

Søknadsfrist 12.02.24

 

Del stillingen

Selskap

Flå kommune

Kontaktinfo

 • Inger Iren Listøen Halstensen
 • Tittel: styrer
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 32 05 36 75/95752788
 • Anita Juul Storeli
 • Tittel: oppvekstsjef i Flå kommune
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 32053604/90665135

Lokasjon

 • Flå

Søknadsfrist

Februar 12, 2024