Oppvekst og kultur, Nord-Odal kommune

Enhetsleder i Mo barnehage

 

Vi søker etter enhetsleder i Mo barnehage.

Nord-Odal kommune har to kommunale barnehager. Mo barnehage er per nå en 3-avdelingers barnehage og ca. 12 ansatte i Mo med oppstart fra 01.08.2024.

Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt, trygt og attraktivt oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt læringspotensiale.

Oppvekstsektoren i Nord-Odal er en lærende organisasjon og sammen utvikler vi oss i profesjonelle læringsfellesskap.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 26.01.2024
Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: Sagstua
Stillingstittel: Enhetsleder, Mo barnehage
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4730716250

Arbeidsoppgaver

Drifte barnehagen i henhold til lov, forskrifter, vedtekter samt i samsvar med verdiene i Nord-Odal kommune
Enhetsleder har ansvar for personalledelse, økonomistyring og fagutvikling
Ansvar for økonomioppfølging og rapportering på eget område
Fremme jobbnærvær gjennom samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere
Bygge et sterkt og godt fagmiljø i barnehagen som bidrar til barns lek, læring og trivsel
Samarbeide godt med kollegaer og legge til rette for et godt samarbeid med barn og foreldre
Delta i kommunes tverrfaglige støttesystemer i samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern og helsestasjon
Lede, inspirere og bidra til at de ansatte er engasjerte, kreative og motiverte, bygge en sterk kultur innad og utad
Gjennomføre og lede kontinuerlige utviklingsprosesser i et inkluderende arbeidsmiljø med stolte medarbeidere
Være en del av et felles lederteam for oppvekst i kommunen

Kvalifikasjoner

Godkjent høyskoleutdanning som barnehagelærer eller førskolelærer
Ønskelig med lederutdanning for barnehage
Ønskelig med ledererfaring fra tilsvarende stilling
God økonomisk forståelse og erfaring med budsjett- og økonomiansvar
Gode digitale ferdigheter og erfaring med bruk av bl.a. sak- og arkivsystem og barnehagens fagsystemer
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 nivå
God relasjonskompetanse som brukes aktivt for å bygge laget rundt barnet
Det kreves gyldig politiattest for stillingen

Personlige egenskaper

Vi søker en enhetsleder som:

  • inspirerer, motiverer og bygger tillit
  • er tydelig, har en naturlig autoritet og skaper positivt engasjement.
  • er selvstendig, strukturert og målrettet

Vi tilbyr

Kompetent fagmiljø
En spennende og utfordrende stilling som er i kontinuerlig utvikling
En velfungerende ledergruppe
Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lov, forskrift og avtaler
Bedriftshelsetjeneste
Pensjonsordning i KLP

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Tiurvegen 7, 2120 Sagstua, Norge

Kontaktinformasjon

Yvonne Bunes, Kommunalsjef, oppvekst og kultur
Telefon:  900 18 644
E-post:  [email protected]

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Oslo ligger bare 1 time unna, med gode kollektivforbindelser. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Det nye prisbelønnede bygget Samling med blant annet kommunens bibliotek, Milepelen kulturhus og Prestgarden kulturfellesskap med tilhold på Sand prestgård, bidrar til et særs aktivt kulturliv med festivaler, teater, kino, pubkvelder og konserter. Dugnadsaktiviteten er høy og gir gode muligheter til å få nye venner.

Nord-Odal har et godt næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen et variert tilbud på byggeklare tomter med beliggenhet. Det er også ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på [email protected]

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kontaktinfo

  • Yvonne Bunes
  • Tittel: Kommunalsjef, oppvekst og kultur
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 900 18 644

Lokasjon

  • Sagstua

Søknadsfrist

Januar 26, 2024