Alvdal kommune Alvdal barnehage

2. gangs utlysning – stillinger i Alvdal barnehage

 

 

Kort om stillingene

For kommende barnehageår har vi følgende stillinger ledig:
2 x 100% faste stillinger som pedagogisk leder.
1 x 100% vikariat som pedagogisk leder
2 x 80-100% vikariat som barnehagelærer.
1x 70% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider
1x 60% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider
1x 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeider

 

Søkermassen kan bli vurdert til andre relevante vikariater gjennom barnehageåret. Vi oppfordrer også personer med annen relevant kompetanse, om å søke. Presiser i søknaden hvilken stilling du søker på. Søknader som ble sendt inn i første utlysningsrunde, trenger ikke sendes på nytt.

Som pedagogisk leder i Alvdal barnehage vil du gå inn i barnehagens lederteam som består av enhetsleder og pedagogiske ledere. Du vil være leder for en av avdelingene med personal- og fagansvar for de øvrige ansatte på avdelingen. Dette innebærer at du har hovedansvar for å planlegge, iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, og du vil ha ansvar for veiledning av øvrige ansatte på avdelingen. Du må ha en oversikt over, og ivareta oppfølging av hele barnegruppa og enkeltbarnet. Som pedagogisk leder er du en viktig rollemodell og skal bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte.

Som barnehagelærer i Alvdal barnehage vil du sammen med pedagogisk leder ha ansvar for planlegging av det daglige pedagogiske arbeidet, samt veiledning av øvrige ansatte på avdelingen. Du må ha en oversikt over, og ivareta oppfølging av enkeltbarnet og hele barnegruppa. Være en pådriver for lek, trygghet, omsorg og trivsel. Som barnehagelærer er du en viktig rollemodell og skal bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte. Bidra til ett godt samarbeid med foreldre og ansatte.

Å være barne- og ungdomsarbeider i Alvdal barnehage innebærer bl.a. oppfølging av hele barnegruppa og enkeltbarnet. Du må være en pådriver for lek, trygghet, omsorg og trivsel. Du har ansvar for å medvirke til planlegging av det daglige pedagogiske arbeidet på avdelingen, og gjennomføre dette i hverdagen. Jobbe i tråd med barnehagens mål, årsplan, rammeplan og barnehageloven. Være en trygg og god omsorgsperson som bidrar til ett trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte.

 

Krav til kompetanse

For å tilsettes i stillingene som pedagogisk leder og barnehagelærer kreves utdanning som barnehagelærer eller annen pedagogisk utdanning i tråd med barnehageloven. For å tilsettes som barne- og ungdomsarbeider kreves fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Annen kompetanse og/eller erfaring kan bli vurdert.

Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper

Vi søker iderike, inspirerende og engasjerte fagpersoner med fokus på barnets beste. Du må være positiv, engasjert, empatisk, løsningsorientert og ha gode evner til samarbeid og samspill med barn, foresatte og ansatte. Som ansatt i Alvdal Barnehage er det behov for at du har gode kommunikasjonsferdigheter, og evner å jobbe sammen mot et felles mål. Ut fra stillingens ansvars- og arbeidsområde må du kunne ta ansvar og avgjørelser i samarbeid med resten av personalet når det er nødvendig. Fokus på barnets beste må være avgjørende i alle handlinger og avgjørelser du som ansatt tar i arbeidet i Alvdal barnehage.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

Trygt og godt arbeidsmiljø med allsidige oppgaver, en variert arbeidshverdag og gode medarbeidere.
Felles kompetanseutvikling for alle ansatte.
Arbeidsmiljø med fokus på fag og humor.

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søk her

 

Referansenummer: 24/840
Fylke: Innlandet
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 25.04.2024
Tiltredelse: 14.08.2024
Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

www.alvdal.kommune.no

 

Adresse:

Gjelen 3 2560 Alvdal

 

Alvdal kommune Alvdal barnehage

Alvdal barnehage, består av Plassen barnehage og Øwretun barnehage. De har til sammen 9 avdelinger med barn i alderen 1-6 år.

Vi har fokus på kvalitetsutvikling av barnehagens innhold og på å øke andelen pedagoger og faglærte i barnehagene våre. Vi tilbyr veiledning av nytilsatte som en del av vår kvalitetsutvikling.

Alvdal barnehage arbeider ut fra at det er barnets beste som skal være avgjørende i alle avgjørelser som blir tatt i barnehagene.

Det er vedtatt like satsningsområder for oppvekst i Alvdal og disse er: Inkludering og god psykisk og fysisk helse.

Del stillingen

Selskap

Alvdal kommune

Kontaktinfo

  • Gro Åsne Lohn
  • Tittel: enhetsleder Øwretun barnehage
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 47791514
  • Marianne S. Dahlstrøen
  • Tittel: enhetsleder Plassen barnehage
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 47791515

Lokasjon

  • Alvdal

Søknadsfrist

April 25, 2024