STR – STRYN VGS, Vestland fylkeskommune

Avdelingsleiar yrkesfag

 

Stryn vidaregåande skule er ein framtidsretta skule for deg som vil litt meir. Skulen ligg sentralt i Stryn kommune i nye undervisningslokale og har om lag 60 tilsette og 300 elevar fordelt på 16 klassar innan utdanningsprogramma studiespesialiserande, helse og oppvekst, bygg og anlegg, sal og reiseliv og teknikk- og industriell produksjon. I tillegg har vi landslinje for skiskyting. Skulen er ein del av eit allsidig lokalsamfunn og har gode samarbeidstradisjonar med arbeids- og samfunnsliv. Regionen har gode rekreasjonsområde med nærleik til fjord og fjell og rike tradisjonar for aktivitetar både sommar og vinter.

Skulen har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar yrkesfag.
Avdelingsleiaren er ein del av skulen si leiargruppe som er samansett av rektor og tre mellomleiarar. I stillinga inngår om lag 30% undervisning.

Arbeidsoppgåver

Leie avdeling for yrkesfag
Ha personalansvar for tilsette på eiga avdeling
Stimulere til fagleg-pedagogisk samarbeid og utvikling
Følgje opp tiltak frå planar og styringsdokument
Følgje opp elevane sitt læringsmiljø og resultat

Kvalifikasjonar

Yrkesfagleg utdanning eller høgare fagutdanning frå høgskule/universitet, samt pedagogisk utdanning
Undervisningskompetanse i fag som skulen tilbyr
Relevant arbeidserfaring og god kjennskap til vidaregåande utdanning

Personlege eigenskapar

Tydeleg leiar med open og inkluderande leiarstil
Evne til å leie, inspirere og motivere
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
God til å planlegge og organisere ulike oppgåver
Utviklingsorientert med god gjennomføringsevne
Ansvarsbevisst, strukturert og sjølvstendig

For stillinga gjeld

Løn etter avtale
6 månaders prøvetid
Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
Pensjons- og forsikringsordningar

 

Søknadsfrist: 24.03.2020

 

Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
Stad: Stryn
Tittel: Avdelingsleiar yrkesfag
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsettingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4208102050
Stillingar: 1
Arbeidsstad Hegrevegen 1, 6783 Stryn

 

Kontaktinformasjon

Anders Magne Bruvoll, rektor
995 24 511

 

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Anders Magne Bruvoll
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 995 24 511

Lokasjon

  • Stryn

Søknadsfrist

Mars 24, 2020