Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Avdelingsledere

 

Kort om stillingen

Ledig 3 faste 100% stillinger som avdelingsleder ved Kirkenes ungdomsskole.

Enhet

Kirkenes ungdomsskole: Likeverd – Respekt – Utvikling

Vi skaper trygghet og utvikler kompetanse for livet gjennom positive relasjoner og læring.

Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 200 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn, med egne mellomledere, og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og en samarbeider tett med tillitsvalgte.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i flere utviklingsprosjekter, som «Vurdering for læring», og «Bedre læringsmiljø». Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av standarder for opplæring, klasseledelse og undervisning. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har etablert nye verdier og satt nye mål for neste periode.

Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon gjennom kollektive prosesser. Vi legger særlig godt til rette for å videreutvikle skolens medarbeidere, både gjennom profesjonelle læringsfellesskaper og videreutdanning. Det arbeides nå med fagfornyelsen og utvikling av lokale læreplaner.

Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på lærerundersøkelsen, elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger relasjoner, forventninger og mestring mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Vi omstrukturerer nå organisasjonen og søker etter 3 avdelingsledere i faste stillinger. Avdelingslederne vil inngå i skolens lederteam sammen med enhetsleder og assisterende rektor.

Hovedarbeidsoppgaver

• Teamledelse, endringsledelse, elevsentrert skoleledelse, personalledelse.
• Være bindeleddet mellom rektor og lærerne.
• Personalledelse for lærerne på teamet.
• Skolemiljøansvar.
• Strategisk bruk av timeplaner.
• Vikaransvar.
• Analysere elevresultater og kartlegginger.
• Utvikle skolen gjennom kollektive prosesser.
• Administrative oppgaver.
• 50 % undervisning og opplæring på ungdomstrinn.

Kvalifikasjoner

• Relevant ledelsesutdanning, gjerne master i skoleledelse eller fag innenfor skoleledelse.
• Undervisningskompetanse for å undervise på ungdomstrinnet.
• Relevant yrkeserfaring fra skolen og håndtering av skolemiljøsaker.
• God kjennskap til juridiske område som opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven.

For alle stillingene er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper

• Samarbeidskompetanse
• Lojalitet
• Elevsentrert skoleledelse
• Besitte ulike ledelsesstiler
• Teamledelse
• Endringsledelse
• Prosjektledelse
• Være tydelig og konkret
• Strukturert og systematisk
• Relasjonskompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

 

Søknadsfrist 05.04.20

 

Vår ref 1468
Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune
Stilling Leder
Stillingstype FAST
Lokasjon Kirkenes ungdomsskole

 

Kontakter

Espen Bruer, Enhetsleder/Rektor
[email protected]
Arbeid  78 97 17 00

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kontaktinfo

  • Espen Bruer
  • Tittel: Enhetsleder/Rektor [email protected]
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Arbeid 78 97 17 00

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

April 5, 2020