Northern Lights in Kirkenes Norway

 

Avdelingsleder YF (yrkesfag) 

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi søker en avdelingsleder i fast 100% stilling som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for YF (yrkesfag). Tiltredelse 01.01.2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder vil få personal- og pedagogisk ansvar for noen programområder innen studieretning YF.
 • Vi ønsker å ta vare på den helhetlige ledelsen av programområdet ved at hver avdelingsleder har et overordnet ansvar for noen felles oppgaver i avdelingen, i samråd med den andre avdelingslederen.
 • Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til å legge grunnlaget for en god personalpolitikk.
 • Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver da vi er i en prosess hvor vi vurderer fordelingen av arbeidsoppgavene i lederteamet.

Kvalifikasjonskrav

 • Yrkesfaglig utdanning
 • Dokumentert ledererfaring vektlegges
 • Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole er en fordel

Personlige egenskaper

Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved

 • at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum
 • at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis
 • et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere
 • at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • høy integritet og at du er lojal og en god lagspiller
 • at du etablerer god samhandling med alle i skolesamfunnet
 • at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
 • god organisasjons- og rolleforståelse
 • at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Å dekke flytteutgifter
 • Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

 

Søknadsfrist: 8. november 2020

 

Arbeidsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune

Kommune Sør-Varanger kommune

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Kirkenes

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

 

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Øystein Hansen, Rektor, mobil: 41026991, [email protected]

Ingvild Wartiainen, Assisterende rektor, mobil: 95924051, [email protected]

 

Om oss

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland,Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring,gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311. Vi er en av regionens største arbeidsgivere og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med , og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser. Våre naboland Finland, Sverige og Russland er gode samarbeidspartner i ulike samarbeidsprosjekter. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region. Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

 

Kirkenes videregående skole

 

 

Del stillingen

Selskap

Troms og Finnmark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

 • Ingvild Wartiainen
 • Tittel: Assisterende rektor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: mobil: 95924051

Lokasjon

 • Kirkenes

Søknadsfrist

November 8, 2020