Avdelingsleder/Stedfortreder

 

NB: SØKERE SOM IKKE MØTER KRITERIENE FOR STILLINGEN VIL IKKE BLI VURDERT.

Ved Milepælen Ungdomshjem er det ledig fast stilling, 100 %, som avdelingsleder med stedfortrederansvar for daglig leder. Det innebærer at du skal ha avdelingslederansvar for din egen avdeling, men om daglig leder ikke er tilgjengelig i perioder trer du inn daglig leders stilling.

Vi søker deg som i tillegg til å sikre daglig drift kan bidra i utviklingen av avdelingen som du skal lede.

Milepælen ungdomshjem er et hjem utenfor hjemmet for gutter og jenter fra 13 – 18 år.

Milepælen Ungdomshjems målgruppe er ungdom med omsorgsbehov og samspillproblematikk (Omsorgsbehov) med plasseringshjemmel etter Bvl § 4-4, § 4-12 og eventuelt § 4-6, 2.

Milepælen har inngått en avtale med Bufetat region øst som sikrer stabilitet og drift i årene som kommer. Milepælen er i konstant faglig og administrativ utvikling, og vi søker deg som vil være med på å fortsette prosessen.

Dette får du jobbe med hos oss

Du får ansvar for oppfølging av økonomi/administrasjon, personal og fag for avdelingen.
Du vil bli ansvarlig for individuell og systematisk oppfølging av medarbeidere, samt sikre god faglig standard i behandlingsarbeidet i tett samarbeid med Milepælens ressursgruppe som består av de øvrige avdelingsledere, enhetsleder og eksterne samarbeidspartnere.
Du får ansvar for daglig drift og bemanning, samt rapportering og oppfølging av avdelingens internkontroll og risikovurderinger.
Som avdelingleder er du sentral i vurdering og gjennomføring av inntak, samt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Hvilken bakgrunn har du?

Du har minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet som gjennomført bachelorgrad eller 180 studiepoeng innen sosialfag.
Minimum 15 studiepoeng innen ledelse og administrasjon.
Barnevernfaglig veilederkompetanse.
Det er en fordel med erfaring fra ledelse av institusjon/døgnenheten.
Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

har forståelse for, og erfaring fra styring og ledelse, samt god organisasjonsforståelse
har evne til å motivere medarbeidere, jobbe systematisk og målrettet med å utvikle avdelingen og medarbeiderne med fokus på miljøterapeutisk arbeid i henhold til metode og standardisert forløp
har evne til å definere og nå mål, samt tydeliggjøre ansvar, roller og krav i egen avdeling, dette i samarbeid med enhetsleder (daglig og faglig leder)
evner å inkludere medarbeidere og lokalt arbeidsmiljøutvalg i det løpende arbeidet med å sikre et godt arbeids- og fagmiljø
Hvis du har inngående forståelse for krav om effektiv ressursutnyttelse, kvalitet i tjenesten og involvering av brukere, vil det bli vektlagt.

Dette får du hos oss

Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
Pensjonsordning.

Til deg som søker

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden. Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Milepælen ble startet 15. oktober 1995 som et privat initiativ for å lage et ungdomshjem. På den tiden ble det i Norge etablert flere private barneverninstitusjoner, de fleste var privateide eller aksjeselskap. Stifterne av Milepælen valgte å organisere som en ideell stiftelse da formålet ikke var å tjene penger, men å drive en ungdomsinstitusjon på en best mulig måte, faglig og menneskelig.
Etter en periode med omfattende dugnadsarbeid kunne Milepælen ungdomshjem åpne og første ungdom kom fra Asker kommune 15 februar 1996, og fem dager senere kom nok en ungdom fra Oslo kommune. Milepælen ungdomshjem ble etablert uten offentlig støtte, og privat finansiering ble nødvendig, både for etablering og drift.

Fra oppstarten har Milepælen ungdomshjem vært i kontinuerlig drift med omkring 9 – 15 ungdommer i alderen 13 – 18 år innskrevet i institusjonen, og etter hvert opptil ca 20 ungdommer i alderen 18 – 23 år i ettervern. Ved stiftelsen av Milepælen ble det bestemt at Milepælen skulle arbeide for å kunne hjelpe tidligere ungdommer som ønsket det, videre i livet også etter at barneverntiltak ble avsluttet. Milepælen har derfor hvert år satt av penger til dette, og et fond til støtte for tidligere ungdom er etablert.

Den første tiden var alle ungdommer ved institusjonen i en avdeling, men det ble raskt klart at institusjonen burde organiseres med boenheter for 1 -3 eller 4 ungdommer og voksne som bodde sammen. Avdelingene ble organisert og utstyrt som normalt for vanlige norske familier. Den enkelte ungdoms behov og interesser ble satt i sentrum. Personalet ble opplært og veiledet til å gi ungdommene best mulig omsorg samtidig med hjelp og støtte for å oppleve mestring i skole eller arbeidstrening/arbeid og i fritidsaktiviteter.

Milepælen arbeidet aktivt for at ungdommer og personale ved avdelingene skulle fungere med gjensidig positiv påvirkning, og oppleve trygghet og trivsel sammen. For å sikre at personalet utviklet en god felles forståelse av arbeidet ble organisert regelmessig refleksjon på egen praksis med deling og veiledning i grupper. Etter gjennomførte jobb-perioder og etter særlige hendelser fikk personalet veiledet emosjonell bearbeiding (debrifing) i gruppe eller individuelt etter behov. Det ble også etablert en årlig rullerende plan for internopplæring og utvikling av personalet og organisasjonen. De nevnte tiltakene som ble iverksatt fra oppstart av institusjonen, er fortsatt i virksomhet i videreutviklet form.

Sted  Nedre Hagaveg 318, 2150 Årnes

BransjeHelse og omsorg

Stillingsfunksjon Ledelse

Arbeidsgiver Stiftelsen Milepælen

Stillingstittel Avdelingsleder

Ansettelsesform Fast

 

Søknadsfrist Snarest

Spørsmål om stillingen

Kjell Ivar Lund, Daglig leder

Telefon  482 89 270  Mobil  482 89 270

Ronny Laubo, Administrativ leder

Mobil  957 62 640

 

 

Del stillingen

Selskap

Stiftelsen Milepælen

Kontaktinfo

  • Kjell Ivar Lund
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon 482 89 270 Mobil 482 89 270
  • Ronny Laubo
  • Tittel: Administrativ leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 957 62 640

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

September 21, 2021