Innlandet fylkeskommune Ringsaker videregående skole

Ringsaker videregående skole – Avdelingsleder realfag

 

Skolen har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder realfag.

Om skolen

 • Våre kjerneverdier, Respekt – Vekst – Samhold, danner et felles fundament og er et viktig kompass
  i vår daglige samhandling med elever, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Alle våre elever skal bli sett og oppleve et trygt og godt skolemiljø, og vi har positive forventninger til
  at alle elever bidrar i det store elevfellesskapet.
 • Vi er en skole med stort mangfold og vi jobber helhetlig og utviklingsorientert med relevant opplæring i alle fag, et godt læringsmiljø for alle våre elever og elevaktiv vurdering.
 • Hos oss vil du møte hyggelige kollegaer og motiverte elever. Våre kompetente fagmiljøer og laget rundt eleven bidrar til den enkelte elev sin faglige og sosiale læring.

Vi søker deg som

 • Er en resultat- og utviklingsorientert leder
 • Ønsker å videreutvikle skolen og avdeling realfag internt mot elever og ansatte og mot eksterne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en skole i utvikling
 • Et godt og hektisk arbeidsmiljø med faglig høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Interessante fagområder som samsvarer med behovene i bransje og næringsliv og kompetansemiljøer i regionen
 • Treningsfasiliteter på skolen
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast avdelingsleder
 • Tiltredelse 01.08.24 eller etter avtale.
 • Stillingen skal dekke avdelingslederansvaret for fagområdene realfag.
 • Du vil være en del av skolens ledergruppe som består av rektor, assisterende rektor og 7 avdelingsledere.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og utvikle skolen sammen med skolens ledergruppe, lærere og andre ansatte
 • Stillingen er tillagt utviklingsoppgaver i tråd med skolens satsinger
 • Lede og utvikle realfagsavdelingen og skolen, i tråd med skolens satsinger og utviklingsplan og eksternt ut mot relevante samarbeidspartnere
 • Personalansvar og medarbeiderutvikling ved egen avdeling
 • Pedagogisk oppfølging, veiledning og utvikling av ansatte
 • Kvalitetssikre oppfølgingsarbeid rundt den enkelte elev
 • Trinnleder på studiespesialisering
 • Ulike administrative oppgaver
 • Fellesoppgaver avhengig av lederteamets kompetanse og sammensetning
 • Budsjettoppfølging

Kvalifikasjonskrav

 • Formell faglig pedagogisk utdanning fra høgskole- og/eller universitet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring som skoleleder. Erfaring fra videregående skole er en fordel.
 • Du har erfaring fra pedagogisk endrings- og utviklingsarbeid og kan vise til gode resultater.
 • Du har erfaring med faglige, pedagogiske og administrative systemer som benyttes i skolesektoren, for eksempel VISMA og Microsoft Office
 • Du har god IKT-kompetanse og interesse for bruk av IKT som lederverktøy
 • Du kjenner godt til strukturer, rutiner og lovverket i videregående skole
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du bør ha utdanning innen realfagene/avdeling studiespesialiserende
 • Du bør ha kjennskap til og/eller erfaring fra nettverk innen høgskole/universitetssektoren eller andre relevante realfagsmiljøer
 • Du bør ha relevant lederutdanning

Ønskede egenskaper

 • Du er en tydelig og synlig leder med vilje til å engasjere og skape stolthet og som motiverer til felles innsats til elevenes beste.
 • Du er utviklingsorientert og resultatorientert med høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne
 • Du er god til å bygge tillit og gode relasjoner i arbeidet med relevante samarbeidspartnere, elever, foresatte og ansatte
 • Du er god på å kommunisere og legge til rette for samarbeid
 • Du er inkluderende, løsningsorientert og åpen for andres ideer
 • Du er strukturert og har stor arbeidskapasitet og evner å jobbe helhetlig og langsiktig, både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Stillingsnivå: Leder

Stillingstype: Heltid

Arbeidsområde: Videregående skole

 

Søknadsfrist: 02.04.2024

 

Tiltredelse: 01.08.2024

Arbeidssted: Brumunddal

 

Kontaktpersoner:

Ass. rektor Grete Øksdahl

mob: 91 55 50 84

Rektor Hildegard Johannessen

mob: 41 28 28 73

 

Hjemmeside:
/www.ringsaker.vgs.no/
Adresse: Skolevegen 16 2383 BRUMUNDDAL

Innlandet fylkeskommune Ringsaker videregående skole

Ringsaker videregående skole har 140 ansatte og ca 800 elever.

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialiserende, påbygg til generell studiekompetanse, bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, salg og service og reiseliv, teknologi- og industrifag og kjemiprosess og laboratoriefag. Skolen har en god kjønnsmessig fordeling blant sine ansatte og vil søke å opprettholde balansen ved nye tilsettinger.

Informasjon om skolen finnes på vår hjemmeside: www.ringsaker.vgs.no

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Grete Øksdahl
 • Tittel: Ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 91 55 50 84
 • Hildegard Johannessen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 41 28 28 73

Lokasjon

 • Brumunddal

Søknadsfrist

April 2, 2024