Kristiansund kommune, Plan og byggesak

Avdelingsleder byggesak

 

Vi søker en engasjert avdelingsleder i 100% fast stilling til byggesaksavdelingen ved enhet Plan- og byggesak.

Om enheten/avdelingen

Som ansatt i enhet Plan- og byggesak vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten ivaretar bl.a. kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling, kart-/oppmålingsoppgaver. Vi er en allsidig gjeng med bl.a. ingeniører, naturvitere, arkitekter, jurister og samfunnsvitere, som ser fram til å få deg med på laget.

Enheten er viktig for samfunnsutviklingen. Vi skal være en aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, har du som avdelingsleder ansvar for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser.

Arbeidsområder

Avdelingsleder for byggesak har ansvar for koordinering og fordeling av oppgaver og framdrift innenfor sitt fagområde. Saksfremlegg til politisk utvalgsbehandling og oppfølging av politiske vedtak. Kontinuerlig kvalitetsarbeid for å utvikle avdelingen og høyne kompetansen er prioritert. Avdelingsleder har daglig personalansvar for avdelingens ansatte, samt økonomiansvar innenfor avdelingens fagområder og pågående prosjekt. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • master innenfor ingeniørfag, rettsvitenskap, arkitektur eller tilsvarende
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • god kunnskap om byggesaksbehandling
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring er en fordel
 • erfaring fra komplekse saker
 • kjennskap til relevant lovverk
 • kjennskap til politiske prosesser

Personlige egenskaper

 • god rolle- og oppgaveforståelse
 • strukturert, løsningsorientert og målrettet
 • utviklings- og kunnskapsorientert
 • god arbeidskapasitet
 • dine arbeidskollegaer beskriver deg som en lagspiller

Vi tilbyr

 • en variert og spennende arbeidshverdag
 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten
 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • flotte og moderne kontorer midt i sentrum v/ Kristiansund servicetorg
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 22/6715

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.12.2022

 

Arbeidssted: Kristiansund kommune

Kontaktpersoner:

Jan Brede Falkevik

tlf: +47 71574287 mob: +47 41670671

Kerli Laul Grimstad

tlf: 71573715

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Adresse: Vågeveien 4 6509 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kontaktinfo

 • Jan Brede Falkevik
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 71574287 mob: +47 41670671
 • Kerli Laul Grimstad
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 71573715

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

Desember 12, 2022