NES-Webcruiter-1170x300

 

Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten

 

 

 

Miljøarbeidertjenesten skal tilsette avdelingsleder for avd.2.

Miljøarbeidertjenesten består av 5 avdelinger hvor det gis livsløpstjenester til mennesker med behov for tilrettelegging i hverdagen. Tjenestene omfatter bistand i egen bolig, dag- og aktivitetstilbud, fritidskontakt, avlastningsordninger, BPA og råd og veiledning. Miljøarbeidertjenesten har sammen med andre kommunale virksomheter mål om å bidra til økt egenmestring, ressursmobilisering og livskvalitet. Stillingen som avdelingsleder er sentral for å få dette til.

Miljøarbeidertjenesten har stort fokus på å bygge et fagmiljø på tvers av avdelinger for å utnytte det potensiale som allerede er der, samt gi økt utvikling slik at vi er robuste til å møte fremtidens behov for tjenester.

Avdeling 2 gir individuelle tjenester for voksne med varierende bistandsbehov, da også i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vi jobber kunnskapsbasert, er opptatt av å styrke kompetansen og samarbeidet innad og på tvers, legge til rette for et utviklende fagmiljø og skape muligheter både for brukere og medarbeidere som sikrer gode tjenester også inn i framtida. Avdelingen har i dag 30 årsverk og turnus som dekker et behov gjennom hele døgnet

Stillingen innebærer administrativt, faglig og økonomisk ansvar for avdelingen, og et medansvar for at vi når våre felles mål på tvers av avdelingene.

Som avdelingsleder er du en del av virksomhetens ledergruppe. Vi ser etter deg som er god til å skape resultater gjennom tillitsbasert ledelse og som kan vise til erfaring fra endringsledelse på en måte som vil bidra til at vi fremover kan levere på krav til resultat samtidig som vi leverer på kvalitet til faglig gode tjenester.

 

 • Søknadsfrist: 20.11.2023
 • Arbeidsgiver: Nes kommune
 • Sted: Årnes
 • Stillingstittel: Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4717094079

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere driften og sikre at tjenesten utøves i samsvar med mål, kvalitetskrav og lovverk.
 • Inneha personal-, økonomi- og fagansvar for sin avdeling
 • Bidra til endringsarbeid for å skape helsefremmende og forebyggende tjenester
 • Være en aktiv deltager i virksomhetens ledergruppe
 • Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere
 • Tilrettelegge for god fagutvikling på tvers av virksomhetens andre avdelinger samt andre virksomheter

 

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om utdanning innen helse – og sosialfag på høgskolenivå.
 • Du må ha ledererfaring.
 • Du må kunne vise til kunnskap, erfaring og resultat innen endringsledelse og resultatledelse, dette vektlegges.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen ledelse
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor målgruppen
 • Det er ønskelig med kjennskap til helse og omsorgstjenestelovens kap 9.
 • Du må ha gode IKT- kunnskaper, gjerne erfaring fra GAT, Agresso og Cosdoc
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremvises før tiltredelse.

 

Personlige egenskaper

 • Du må være synlig og kunne engasjere
 • Du har gode relasjonsferdigheter
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har evne til å kunne jobbe selvstendig og i team
 • Du motiveres av å jobbe med endring og utvikling
 • Du har evne til å balansere gode tjenester opp i mot de ressurser vi til enhver tid forvalter
 • Du er ryddig, strukturert og systematisk

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet og utvikling
 • En spennende arbeidshverdag hvor tjenesten står i endring
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Annet

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Minst to referanser må oppgis

Attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Runnivegen 12, 2150 Årnes, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Lena Olsen
Virksomhetsleder
 Telefon:91783981
E-post:[email protected]

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 24.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

November 20, 2023