Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig stilling som

Avdelingsleder Kirkeliv

 

Tidligere avdelingsleder har gått over i ny stilling i Kirkerådet og vi søker nå hennes erstatter.

Dette er en spennende mulighet for deg til å påvirke og utvikle kirka i Trondheim sitt møte med med befolkningen, bygge nettverk for samarbeid og å utvikle gode arbeidsmiljø.

Avdelingsleder kirkeliv er tillagt omfattende ansvar innen sitt område.

Med på laget har du om lag 100 dyktige medarbeidere i 16 menighetsstaber. Arbeidet fordrer tett samarbeid med prostene, HR-avdelingen og ledergruppen til kirkevergen.

Avdelingsleder Kirkeliv inngår i Kirkevergens ledergruppe, og rapporterer til kirkevergen som også er din nærmeste leder.

Stillingen har følgende ansvarsområder:

 • Arbeidsgiveransvar for 9 daglig ledere og til sammen vel 100 ansatte
 • Oppfølging av drift og utvikling i 16 menigheter med daglige ledere i tett dialog med menighetsråd og proster
 • Initiere samarbeid mellom menigheter og strategisk utvikling av kirkelivet i byen
 • Legge til rette for fornying og utvikling innen de kirkefaglige områdene i menighetene
 • Nettverksbygging med og mellom faggrupper, menighetsråd, prost/sokneprest, bispedømmekontor og eksterne offentlige og ideelle organisasjoner og virksomheter
 • Nettverksbygging nasjonalt og regionalt samt samhandling (samskaping) med kommunen innen utvikling av kirkeliv

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som har høyere utdanning (mastergrad) innen ledelse og /eller kirkefag. Relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du bør ha erfaring med å lede andre og å lede endringsprosesser, helst fra komplekse strukturer
 • Du må ha god prosessforståelse
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er en digital bruker og er god på å nyttiggjøre deg digitale verktøy i din arbeidshverdag
 • Kunnskap om Den norske kirkes organisering og ordninger er nødvendig
 • Medlemskap i Den norske Kirke forventes

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi søker deg som er en pådriver i utvikling, men tålmodig i prosess, er selvstendig, men åpen og inkluderende, ser etter muligheter og forbedringer, men respekterer det eksisterende, du er tydelig, men takler å måtte være pragmatisk i hverdagen. Du liker mennesker, og er god til å skape relasjoner og får tillit hos de du omgås. Du er som person opptatt av å nå resultater både alene og sammen med andre.

Vi tilbyr

 • En meget spennende stilling som Avdelingsleder i en sektor med mangfoldige oppgaver av stor offentlig interesse
 • Høyt kompetente medarbeidere som trenger deg
 • Et lederkollegium som vil mye
 • Lønn etter avtale

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 27.02.2024
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Avdelingsleder kirkeliv
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4752512986

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Kjell Inge Nordgård, Kirkeverge
Telefon:  +47 905 41 832
E-post:  [email protected]

Solveig Kopperstad Bratseth, HR-sjef
Telefon:   +47 908 25 020
E-post:  [email protected]

Adresse:Munkegata 6, 7013 Trondheim, Norge

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Kjell Inge Nordgård
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon:+47 905 41 832
 • Solveig Kopperstad Bratseth
 • Tittel: HR-sjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: +47 908 25 020

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Februar 27, 2024