Avdelingsleder forvaltning og koordinering

 

Enhet Forvaltning og utvikling i Lindesnes kommune

I enheten Forvaltning og utvikling under tjenesteområdet Velferd, er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og koordinering.

Avdelingen har ansvar for tjenestetildeling, boligforvaltning inkl. saksbehandling og tilhørende oppgaver knyttet til søknader om startlån og tilskudd, saksbehandling og vedtak ift. TT-kort, ledsagerbevis og parkeringskort, er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og andre overordnede koordineringsfunksjoner innenfor tjenesteområdet Velferd, som for eksempel demenskoordinator og helsefremmende hjemmebesøk.

Avdelingen er lokalisert i Lindesnesgården, midt i Mandal sentrum.

Avdelingen har pr. i dag. ca. 15 årsverk hvor de fleste arbeider heltid på dagtid.

Avdelingsleder rapporter til enhetsleder Forvaltning og utvikling og inngår i enhetens lederteam sammen med avdelingsleder for Utvikling og støttetjenester.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder er delegert ansvar for fag, personal og deler av økonomiansvar fra enhetsleder.

Fag:

 • Sørge for at forvaltning og koordinering bidrar til utvikling av tjenestetilbudet innen hele velferdsområdet
 • Bidra til god involvering i utvikling av tjenesteområdet
 • Strategisk og langsiktig blikk for eget fagområde sammen med aktuelle samarbeidsparter.
 • Etablere og legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid som forbedrer og utvikler tjenestene

Personal:

 • Sikre riktig kompetanse gjennom rekruttering, mobilisere eksisterende kompetanse, utvikle- og beholde kompetanse
 • Iverksette systematiske tiltak for å fremme arbeidsmiljø og nærvær og heltidskultur – HMS
 • Ivareta partssamarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten

Økonomi og drift:

Ansvar for oppfølging av all aktivitet innenfor eget ansvarsområde og samhandling på tvers i kommunen

 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer.
 • Rapportere status i tråd med interne retningslinjer, og særskilt orientere ved spesielle hendelser og avvik
 • Bidra i arbeidet med budsjett og økonomiplan.
 • Utøve virksomhetsstyring i samsvar med kommunens årshjul og rutiner
 • Ansvar for internkontroll i egen avdeling

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning innenfor juridisk, helse- eller sosialfaglig retning
 • Krav til praksis/ erfaring:
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Relevant arbeidserfaring ift. fagområdet for stillingen

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning innen ledelse
 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
 • God forståelse for lederrollen
 • God forståelse for offentlig forvaltning
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra partssamarbeid og god forståelse for tillitsvalgtrollen i kommunal sektor
 • God digital kompetanse
 • Gode strategiske evner
 • Relevant HMS-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert, utviklingsorientert, helhetssyn
 • Gjennomføringskraft
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner
 • Evne til å forene og utvikle forskjellige systemer, rutiner og kultur inn i ny kommune

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb med varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i et lederteam med fokus på hvordan utvikling og forvaltning kan bidra til å videreutvikle tjenesteområdet Velferd i den nye kommunen
 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og mulighet til å være med å utvikle/påvirke et saksområde som har stor betydning for kommunens innbygger
 • Faglig dyktige og engasjerte kollegaer i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke

 

Søknadsfrist: 03.02.2020

 

Stillingstittel: Avdelingsleder forvaltning og koordinering
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4181853572
Stillinger: 1
Arbeidssted Store elvegate 25, 4514 Mandal

 

Kontaktinformasjon

Anita Borhaug Grødem
95803669

 

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!

Del stillingen

Selskap

Lindesnes kommune

Kontaktinfo

 • Anita Borhaug Grødem
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 958 03 669

Lokasjon

 • Lindesnes

Søknadsfrist

Februar 3, 2020