Avdelingsleder 1.-4.trinn

 

Auli skole, Nes kommune

Ønsker du å bidra til barn og unges læring og sosiale utvikling i samarbeid med gode kollegaer? Tenker du at skoleutvikling med barnas læring i sentrum er noe for deg? Da er skoleleder på Auli skole den rette jobben for deg.

Auli skole er en skole i vekst og utbygging. Skolen består i dag av 270 elever og 40 ansatte, men det er forventet en større økning i elevtallet fremover. Med bakgrunn i dette gjennomføres det nå et større ombyggingsprosjekt, og Auli skole vil ha nye og flotte lokaler ferdigstilt i 2025. En ny aktivitetshall tilknyttet skolen ferdigstilles allerede i mars 2023 og utbyggingen vil deretter foregå fortløpende.

Auli skole ligger 15 km unna Årnes sentrum i retning Lillestrøm og har særdeles gode buss- og togforbindelser. Skolen er plassert midt i byggefeltet på Auli og er et naturlig samlingspunkt for lokalmiljøet med gode fasiliteter for aktiviteter i nærmiljøet.

Auli skole kjennetegnes av et profesjonelt læringsmiljø med dyktige og omsorgsfulle kollegaer. Skolen vektlegger elevmedvirkning, både faglig og i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Implementeringen av fagfornyelsen og læringsmiljøløftet er sentrale i skolens utviklingsarbeid.

Skolens ledergruppe vil bestå av rektor, to avdelingsledere, samt SFO-leder.

Søknadsfrist: 17.10.2022
Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Avdelingsleder 1.-4.trinn
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4566302169

Arbeidsoppgaver

Auli skole søker en dedikert kollega til skolens ledergruppe. Vi har behov for en avdelingsleder som liker å ha store ansvarsområder med høy grad av autonomi, og samtidig har evnen til å samarbeide godt med ledergruppen og skolens personale.

Vår nye kollega bør trives med å jobbe strukturert med ulike administrative oppgaver, samt å delta i pedagogisk utviklingsarbeid ved skolen.

Stillingen som avdelingsleder har mange spennende oppgaver med stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag.

Noen av hovedoppgavene er som følger:

Ansvar for 1.-4. trinn, herunder oppfølging av elever og det pedagogiske arbeidet på trinnet
Arbeid med skolens psykososiale miljø
Delta i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
Samarbeid med eksterne instanser og foreldre
Personalansvar og ledelse
Vikarorganisering
Oppfølging og analysearbeid av undersøkelser og elevkartlegging
Arbeid i skolens økonomi- og administrasjonssystemer
Administrative oppgaver
Stillingen tillegges per nå ca. 50% undervisningsoppgaver. Stillingsprosenten tilknyttet rollen som avdelingsleder kan økes i takt med økende elevtall.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå og godkjent undervisningskompetanse
Erfaring og/eller kompetanse fra arbeid med begynneropplæringen er ønskelig
Det er et ønske om skolelederutdanning. Søkere som ikke har skolelederutdanning må påregne å gjennomføre dette
Gode muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Ihht. opplæringsloven §- 10-9.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en selvstendig medarbeider som kan jobbe strukturert og systematisk
Du er fleksibel, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
Du må like å jobbe i team, og ha et ønske om å bidra til skolens utviklingsarbeid
Du er en leder med et inkluderende og positivt elevsyn, og bygger gode relasjoner
Vi trives med hyggelige medarbeidere som har et godt og smittende humør.

Vi tilbyr

Varierte og spennende arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Et faglig dyktig og hyggelig kollegium
Lønn etter avtal
Gode forsikrings – og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.
Attester og vitnemål lastes opp i søkerprosessen.
Originale attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søk på stillingen her.

 

Auli skole, Lyngvegen 16, 1929 Auli, Norge

Kontaktinformasjon

Joakim Westerbakk
Rektor
91776147

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

  • Joakim Westerbakk
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 91776147

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Oktober 17, 2022