Alvdal kommune Kommunalteknikk

Avdelingsingeniør kommunalteknikk

 

 

Kort om enheten:

Enhet kommunalteknikk sine viktigste ansvarsområder er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunaltekniske anlegg og bygninger, vann-, avløp og renovasjon, samt prosjektering og styring av kommunale investeringstiltak. Boligkoordinator for utleie kommunale boliger og renhold inngår også i enhetens ansvar. Enheten har i alt 19 årsverk, fordelt på 23 medarbeidere.

 

Kort om stillingen:

Det er ledig en 100 % fast stilling i administrasjonen i kommunalteknikk. Stillingen rapporterer til enhetsleder kommunalteknikk. Enhet kommunalteknikk inngår i sektor samfunn og utvikling sammen med enhetene landbruk og miljø, flyktningetjenesten, kultur og næring, samt enhet plan, byggesak og geodata.

 

Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, anskaffe og gjennomføre investeringsprosjekter.
 • Forvaltningsoppgaver og driftsstyring.
 • Oppfølging og administrasjon av driftsoppgaver.
 • Bidra med rapportering internt og til myndigheter.
 • Utvikling av kommunalteknisk drift og driftsrutiner, arbeide med ROS og internkontroll.
 • Bistå med andre oppgaver på enheten.
 • Avhengig av fagkompetanse og erfaring kan intern omfordeling av arbeidsoppgaver være aktuelt.

 

Krav til kompetanse:

Vi søker en målrettet og framoverlent person med relevant utdanning på høyskolenivå. Erfaring innenfor bygg og eiendom, vei og anlegg, VA, prosjektledelse, anskaffelser, kommunal sektor og drift er ønskelig. Relevant erfaring kan til en viss grad kompensere for manglende utdannelse.

Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som:

 • kan jobbe selvstendig, men som også kan samarbeide godt i team
 • ser muligheter med digitale verktøy og ønsker å effektivisere arbeidet med bruk av disse.
 • som er strukturert med evne til å arbeide målrettet og ønsker framdrift
 • er positiv og trives med at det kan være hektiske perioder
 • er tydelig, engasjert og initiativrik

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med
 • Et team med dyktige medarbeidere, høyt faglig nivå og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • En veldrevet organisasjon der verdibegrepene respekt, medvirkning og lojalitet har fokus

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Søk her

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 29.12.2023
 • Arbeidssted: Alvdal
 
Hjemmeside:
 
 
Adresse:

Gjelen 3 2560 Alvdal

 

Alvdal kommune Kommunalteknikk

Alvdal kommune har ca 2450 innbyggere, et allsidig næringsliv med jordbruk, industri- og servicevirksomheter. Huset Aukrust, Synnøve Finden, Tronfjell, Savalen, Alvdal Vestfjell og Jutulhogget er kjente navn og steder som setter Alvdal «på kartet». RV3 og Rørosbanen sikrer gode kommunikasjoner. Alvdal kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 300 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen.

Alvdal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp, blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming.

Del stillingen

Selskap

Alvdal kommune

Kontaktinfo

 • Sigrun Hafsten
 • Tittel: enhetsleder kommunalteknikk
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95881702

Lokasjon

 • Alvdal

Søknadsfrist

Desember 29, 2023