Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

Askvoll kommune – avd. Bygg- og eigedom, Askvoll

Avdelingsingeniør/byggesakshandsamar

 

Presentasjon av stillingen :

Dei viktigaste ansvars- og arbeidsoppgåvene til stillinga vil vere handsaming av bygge-, dele- og utsleppssøknadar og publikumsrettleiing.

Kommunen brukar ACOS WebSak (sakshandsamarsystem) , GIS-line (kartprogram) mm. Naudsynt opplæring vil bli gjeven.

Krav til kvalifikasjonar

 • Bygningsingeniørutdanning, arkitekt eller anna relevant utdanning på bachelornivå
 • Erfaring frå byggesakshandsaming og kommunal forvaltning, god kjennskap til plan- og
 • bygningslova eller relevant erfaring frå byggebransjen er ønskjeleg
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Det er ei føremon med førarkort klasse B

Personlege eigenskapar:

 • Kunne møte publikum på ein god måte gjennom ei sørvisretta haldning
 • Kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Løn etter avtale
 • Fleksitidordning
 • Offenleg pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bustad

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Liss Lien, Tlf: +47 57730733, Epost: [email protected]

 

Søknadsfrist: 02.08.2020

 

Om stillingen

Sted: Askvollvegen 426 A, 6980 Askvoll

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1
Sektor: Offentlig
Arbeidsgiver: Askvoll kommune – bygg- og eigedomsavdelinga
Adresse: 6980 Askvoll

Del stillingen

Selskap

Askvoll kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Askvoll

Søknadsfrist

August 2, 2020