Avdelingsdirektør for økonomi- og virksomhetsstyring

 

Kirkerådet

Har du lyst på en spennende lederstilling i Den norske kirke?

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er en nyetablert avdeling med det overordnede ansvaret for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen (strategi, plan og rapportering) i Kirkerådet og bispedømmerådene. Avdelingen er kontaktpunktet mellom Kirkerådet og bispedømmerådene og departementet når det gjelder tilskuddsforvaltningen. Avdelingen har også ansvar for arbeid med statistikk og analyse. Det skjer et betydelig utviklingsarbeid innenfor digitalisering i Den norske kirke, og avdelingsdirektør vil ha systemeierskap for aktuelle fagsystemer. Et systematisk arbeid med compliance og gode styringssystemer skal også styrkes.

I tillegg til forvaltningsoppgavene, pågår det et betydelig utviklingsarbeid i forbindelse med en ny kirkelig organisering. Dette er et prioritert og felles arbeid på tvers av avdelinger. Avdelingens bidrag vil f.eks. være kunnskapsinnhenting som grunnlag for gode veivalg og vurdering av muligheter for organisatoriske endringer på blant annet økonomiområdet. Kirkemøtet i 2021 vil vedta en ny strategiplan som vil ligge til grunn for arbeidet i den kommende fireårsperioden.

Avdelingen har 26 ansatte fordelt på felles økonomienhet med 21 ansatte med arbeidsplasser over hele landet under ledelse av en økonomisjef, og 5 ansatte med arbeidsplass på Kirkens hus.

Søknadsfrist: 05.09.2021
Arbeidsgiver: Kirkerådet
Sted: Oslo
Stillingstittel: Avdelingsdirektør for økonomi- og virksomhetsstyring
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4419498824

Arbeidsoppgaver

Resultat-, budsjett- og personalansvar for avdelingen
Deltakelse i Kirkerådets ledergruppe med ansvar for strategisk utvikling av rådets arbeid

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor økonomiske fag
Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring inkl. statistikk og analyse
God kjennskap til Den norske kirkes organisering og regelverk
Kjennskap til bruk av digitale ressurser som grunnlag for analyse og virksomhetsstyring
Erfaring med å håndtere komplekse problemstillinger og prosesser
Ledererfaring og arbeid med politiske prosesser er en fordel
Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper

Er motivert og har interesse for ledelse
Initiativrik og utviklingsorientert med gode analytiske evner
Sterk på kommunikasjon både skriftlig og muntlig
Helhetstenkende og ser verdien av gode relasjoner for å sikre god forankring
Uredd og sterk på gjennomføringskraft
Gode evner til å fordele og organisere arbeid og sørge for fremdrift og gode leveranser til rett tid
Fleksibel og selvstendig med gode samarbeidsevner og godt humør

Vi tilbyr

Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor.
Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

Rådhusgata 1, 0151 Oslo, Norge

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Vad Nilsen, Direktør
901 74 183
[email protected]

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.

Del stillingen

Selskap

Kirkerådet

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Oslo

Søknadsfrist

September 5, 2021