Assisterende Fylkestannhelsesjef – Tannhelsetjenesten i Troms

 

Tannhelsetjenesten i Troms søker assisterende fylkestannhelsesjef. Ass. fylkestannhelsesjef har i samråd med Fylkestannhelsesjefen ansvar for å samordne, koordinere og utvikle hele virksomheten samt sørge for at tannhelsetjenesten utøver sine oppgaver i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av sentrale myndigheter og i samsvar med fylkeskommunale bestemmelser og politiske vedtak.

For rett kandidat tilbyr vi en spennende jobb i en veldrevet organisasjon med mange gode og kompetente medarbeidere. Den vi søker er tydelig, utviklings- og løsningsorientert og innehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det er ønskelig med stor faglig tyngde fra odontologifeltet. Arbeidssted vil primært være ved fylkeshuset i Tromsø og den som tilsettes vil fungere som stedfortreder for Fylkestannhelsesjefen.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Arbeidsoppgaver

Legge strategier og planer for utvikling og drift av tannhelsetjenesten, både faglig, administrativt, organisatorisk og økonomisk
Sørge for at tjenesten utvikler seg i henhold til sentrale føringer og oppfyller sin rolle som samfunnsaktør på tannhelsefeltet i Troms
Saksbehandling på alle nivå hvor god kvalitet og pasientsikkerhet står i fokus
Sikre et godt samspill og samarbeid med øvrige ledere i organisasjonen samt tillitsvalgte

Ønskede kvalifikasjoner

Autorisasjon som tannlege
Lang og bred praksis som tannlege
God kjennskap til organisering av tannhelsetjenesten, samt forståelse for samfunnsoppdraget til den offentlige tannhelsetjenesten og rammeforutsetningene som følger med
Erfaring fra strategi-, endrings- og utviklingsprosesser
Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte
Søker må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode samarbeidsegenskaper
Evner til å lytte og involvere
Forstå utviklingen og verdien digitaliseringen medfører
Har en positiv holdning til nye utfordringer og finne løsninger
Nøyaktig og analytisk i eget arbeid

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
Lønn etter avtale
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
Som ass. fylkestannhelsesjef vil du være en del av fylkestannhelsesjefens ledergruppe
Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal leveres elektronisk i Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 28.01.2024

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste blir automatisk tilgjengelig i søkers brukerkonto i Jobbnorge når stillingen er avpublisert, eller den kan sendes ut ved forespørsel.
Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.
En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Om oss

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter.

For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tromsfylke.no

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Per Ove Uglehus, Fylkestannhelsesjef

928 17 743

[email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 28. januar 2024

 

Arbeidsgiver Troms fylkeskommune (TFK)

Kommune Tromsø – Romsa

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Strandvegen 13, 9007 Tromsø

 

Troms fylkeskommune

Vi er en av landsdelens største arbeidsgivere, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier, kollektivtilbud, offentlig tannhelsetjeneste, kultur og friluftsliv.

Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb, i et sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, noe som har stor betydning for samfunnsutviklinga i Troms.

Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig, og byr på mange flotte opplevelser!

For mer informasjon om Troms fylkeskommune – gå innom vår hjemmeside tromsfylke.no

 

Del stillingen

Selskap

Troms fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Per Ove Uglehus
  • Tittel: Fylkestannhelsesjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 928 17 743

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Januar 28, 2024