Lofoten er et fantastisk skue – med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder seg ut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte den varme brisen og det vakre lyset fra midnattssola – det finns knapt tid til å sove. Det vakre øyriket vårt byr på et bredt spekter av aktiviteter knyttet til friluftsliv og idrett – i tillegg til et mangfold av kunst- og kulturtilbud. (www.lofoten.info)

Vestvågøy har ca. 11.500 innbyggere og er den største kommunen i Lofoten. Her har vi sykehus, videregående skole og universitetstilbud og gode kommunikasjoner med fly og hurtigrute. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Fiskeri og jordbruk står sentralt, men vi har også veldig mye annet næringsliv. Her tar vi imot flere engasjerte, rause og humoristiske innbyggere!

 

Assisterende Kommunedirektør/Kommunalsjef

 

Kort om stillingen

Vil du være toppleder og bli med å lede Vestvågøy kommune gjennom videre vekst og utvikling? Vi har ledig stilling som assisterende kommunedirektør, eller kommunalsjef for tjenesteområdet samfunn og teknikk.

Vi søker en person med de rette lederegenskapene!

Vestvågøy kommune består av tre sektorer; oppvekst, helse og mestring, og samfunn og teknikk, i tillegg til stab/støtteenheter. Kommunen ønsker å videreutvikle tjenestetilbudet gjennom tverrfaglig samarbeid på alle nivåer og gjennom samhandling med brukere og innbyggerne bygge gode fellesskap og skape de beste løsningene.

Dersom stillingen blir assisterende kommunedirektør vil tjenesteområdet samfunn og teknikk endres og enheter kan bli lagt under annen sektor/kommunedirektør.

Ansvarsområder som assisterende kommunedirektør/kommunalsjef

Det er forskjell på ansvarsområdet i de to rollene, men lederrollen er viktigst for begge stillingene. Assisterende kommunedirektør vil være kommunens «innenriksminister» og stedfortreder for kommunedirektøren. Kommunalsjef har ansvar for tjenesteområdet Samfunn og Teknikk (Kultur, Næring, plan og utvikling, Prosjekt og infrastruktur, Eiendom og Brann og redning).

Som leder vil du få en viktig rolle i kommunedirektørens ledergruppe i arbeidet med:
Bidra offensivt for å videreutvikle kommunen vår som en framtidsrettet og serviceinnstilt samfunnsaktør
Ivareta god samhandling mot politisk nivå og sikre at politiske vedtak for området gjennomføres
Gjennomføre omstillings- og endringsprosesser for utvikling av et moderne og bærekraftig tjenestetilbud
Leder- og medarbeiderutvikling som gir viktig kompetansefornyelse og kompetansedeling
Kommunens rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver, arbeidsgiver og lokaldemokrati.
Tilrettelegging, oppfølging og styring av ulike utviklingsprosesser og planprosesser i tjenesteenheter.
Strategier, mål og resultatoppnåelse.
Virksomhetsstyring, planlegging og oppfølging.
Være en pådriver for fornyelse og utvikling av organisasjonen.

Stillingene inngår i kommunedirektørens ledergruppe, der ass. kommunedirektør/kommunalsjefen vil være en sentral og viktig bidragsyter i den framtidige utviklingen av Vestvågøy kommune. Endringer i ansvarsområder må påregnes ettersom organisasjonen utvikles.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra ledelse, lederutdanning
Erfaring med å lede ledere
Relevant utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
Solid økonomiforståelse og strategisk overblikk
Har god innsikt i tjenesteområdet og trives i samspillet mellom politikk, administrasjon og brukerne
God erfaring med å koordinere kompetansemiljøer og arbeide på tvers/hente synergier

Personlige egenskaper

Tydelige lederegenskaper og god rolleforståelse
Evne til strategisk tekning og samtidig ha nok oversikt over ansvarsområde
Vil være en aktiv bidragsyter i utviklingen av Vestvågøy kommune i samarbeid med næringsliv, kultur og lokalsamfunn
Er en lagspiller som skaper en utviklings- og endringsorientert organisasjonskultur som kjennetegnes gjennom tillit, respekt, åpenhet, raushet og mangfold
Beslutningsdyktig og høy arbeidskapasitet
God innsikt i å være leder i en folkevalgt styrt virksomhet, og god rolleforståelse om forholdet mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper og lederevner vil bli sterkt vektlagt. Samarbeidet med hovedtillitsvalgte og vernetjenesten er en naturlig del av arbeidet med ledelse og oppfølging. Våre medarbeidere, innbyggere og politikere har stort engasjement for Vestvågøysamfunnet.

Vi kan tilby

En spennende topplederstilling som har en nøkkelrolle i utviklingen av tjenestetilbudet innen Samfunn og Teknikk/kommunen og som også vil være en sentral bidragsyter til vekst og utvikling av Vestvågøy-samfunnet
Et uformelt, spennende og tverrfaglig miljø med medarbeidere som har høy kompetanse og omstillingsevne
Konkurransedyktige betingelser
Gode pensjons- og forsikringsordninger
10 kompensasjonsdager
Lønn etter avtale
Flyttegodtgjørelse

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.

Spesifiser i søknaden om du ser deg kvalifisert til assisterende kommunedirektør, kommunalsjef eller begge lederrollene.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 25.04.22

 

Vår ref880
Merk søknad

Fakta

Selskap Vestvågøy kommune

Stilling Leder

Stillingstype Fast ansatt

Lokasjon Strategisk ledelse

 

Kontakter

Morten Dyrstad, Kommunedirektør
[email protected]
Mobil  +47 412 42 441

Laila Salomonsen, HR-sjef
[email protected]
Mobil+47402 04 717

 

Del stillingen

Selskap

Vestvågøy kommune

Kontaktinfo

  • Morten Dyrstad
  • Tittel: Kommunedirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil+47 412 42 441

Lokasjon

  • Leknes

Søknadsfrist

April 25, 2022