1170x300 Galtåsknappen

Assisterende kommunedirektør – 100 % fast stilling – 2. gangs utlysning

 

 

Liker du å skape struktur og system i en hverdag i endring? Er du god på prosesser som kan bidra til bedre løsninger?

Stillingen innebærer ledelse av fagområdene; Politikk, Beredskap, Politisk sekretariat, Arkiv, HR/Personal, Organisasjonsutvikling, Kultur, Samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Kontor og Innbyggerservice

 

 • Søknadsfrist: 04.04.2024
 • Arbeidsgiver: Engerdal kommune
 • Sted: Engerdal
 • Stillingstittel: Assisterende kommunedirektør – 100 % fast stilling – 2. gangs utlysning
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4779660543

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere de ulike fagområdene i staben på en effektiv og fremdriftsrettet måte
 • Personalledelse av ansatte i staben, inkludert ansvars- og oppgavefordeling, kompetanseutvikling, driftsplanlegging og ressursbruk
 • Administrasjon, økonomistyring og fagutvikling i tråd med gjeldende lov-/regelverk og politiske vedtak.
 • Videreutvikling av tjenestetilbudet, inkludert oppfølging og revidering av planer, reglement, retningslinjer og andre aktuelle tiltak
 • Dialog og samhandling med andre sektorer og kommunens innbyggere
 • Beredskapskoordinator i kommunen, med tilhørende arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende lov-/regelverk.
 • Saksbehandling

 

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Høyere utdanning tilsvarende mastergrad innen fagfeltet ledelse, organisasjon og økonomi 
 • Ledererfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med økonomistyring i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Ønskelig:

 • Evner å skape trygghet for dine ansatte, og er en tydelig leder som utnytter kapasiteten og mulighetene i organisasjonen og ellers i samfunnet
 • Har høy digital kompetanse
 • Har erfaring med beredskapsarbeid

 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil vektlegges
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Evne til nytenking, utvikling og fleksibilitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt evne til å jobbe strukturert, systematisk, analytisk og målrettet
 • Evne til å lede og bygge gode relasjoner og team, samt skape motivasjon og engasjement

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 

 

Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Geir Sverdrup
Kommunedirektør
 Telefon:91801148
E-post:[email protected]

 

Opplysninger om søknaden og prosessen videre

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Engerdal kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

 

Offentlig søkerliste

Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Del stillingen

Selskap

Engerdal kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Engerdal

Søknadsfrist

April 4, 2024