Helse- og omsorgstjenesten

Assisterende helse- og omsorgsleder

 

Har du lyst på en ny jobbutfordring? Nå har du muligheten!

Helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass, med fokus på å gi tjenster av god kvalitetet for sikre gode og trygge tjenester til innbyggerne.

I tida framover jobber vi spesielt med nytt jorurnalsystem som er Helseplattformen, oppgavefordeling og ledelse i TØRN-prosjektet, velferdsteknologi, og bygging og drift av nye heldøgns omsorgsboliger. Som assisterende helse- og omsorgsleder vil du få mulighet til å bidra, og påvirke veien videre i en spennende og hektisk hverdag. Du er en av flere ledere i et lederteam, og må evne å bygge gode relasjoner til kolleger og andre samarbeidspartnere. I helse- og omsorgsleders fravær vil du være stedfortreder.

Helse- og omsorgstjenesten har ansvar for flere fagområder;

Bo- og miljøtjeneste
Langtidsavdeling med korttidsplasser og skjermet avdeling for personer med demens
Hjemmetjenester
Legetjenester, helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, psykisk helse- og rustjeneste
Kjøkken, vaskeri og administrasjon

Oppdraget ditt vil være

Bidra i arbeidet med å planlegge og utforme fremtidens helse- og omsorgstjenester
Ansvar for planarbeid og være pådriver i innovasjonsprosjekt og velferdsteknologi
Bidra til å nå mål og sikre gode beslutninger i tjenesten
Personal- og økonomioppfølging, sammen med helse- og omsorgsleder
Veilede og støtte avdelingsledere i deres arbeid

Kvalifikasjoner

Relevant høyskoleutdanning på bachelornivå, og har i tillegg fullført lederutdanning i nyere tid
Har erfaring og kan vise til gode resultater som leder
Har gode kunnskaper i bruk og utvikling av IKT-systemer
Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker oss en tydelig og omsorgsfull leder som har

Stort engasjement for, og er godt oppdatert på fremtidens muligheter innenfor fagområdet
Evne til å involvere, engasjere og motivere
Evne til å kommunisere og samarbeide med andre
God gjennomføringsevne og kan vise til resultat fra tidligere stillinger
Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og er fleksibel
Ferdigheter, og bidrar til å utvikle lederteamet
Et godt humør, og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Spennede arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
Stor autonomi og innflytelse på egen arbeidshverdag
Kolleger med gode kvalifikasjoner og et godt arbeidsmiljø
Tilsetting på kommunale vilkår, lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP

Vi ønsker at du oppgir referanser i søknaden. Søkere som er aktuelle for stillingen inviteres til intervju.

Vi ønsker et mangfold av ansatte og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Rindal kommune lager offentlig søkerliste. Ta kontakt med aktuell kontaktperson for utlysningen dersom du vil søke om unntak fra å stå oppført på offentlig søkerliste.

Søk på stillinge her.

Referansenr: 23/709

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 12.11.2023

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Rindal helsetun

 

Kontaktpersoner:

Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem

mob: +47 92650771

 

Hjemmeside:
/www.rindal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/
Adresse: Sjukeheimsvegen 6 6657 Rindal

 

Rindal kommune

Rindal kommune ligger sørvest i Trøndelag, 95 km fra Trondheim.
Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

 

Del stillingen

Selskap

Rindal kommune

Kontaktinfo

  • Grete Ranes Heggem
  • Tittel: Helse- og omsorgsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 926 50 771

Lokasjon

  • Rindal

Søknadsfrist

November 12, 2023