Vi søker engasjert assisterende daglig leder

 

Vi søker etter deg som har et oppriktig ønske og ambisjoner om å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon til barnets beste og personalet du leder. Du er en engasjert person som har evnen til å inspirere og motivere dine medarbeidere og er løsningsfokusert i hverdagen. Ass.daglig leder skal være en faglig ressurs og bistå med kompetanseutvikling og veiledning av personalet, men har også oppgaver innenfor områdene personal, administrasjon og økonomi. Oppgavene til assisterende daglig leder er varierte, og det kreves at vedkommende er fleksibel, selvstendig, strukturert og målrettet.

Arbeidsoppgaver

• Ta hånd om den daglige driften i samarbeid med daglig leder og er stedfortreder for daglig leder i dennes fravær.

• Medansvar for at det pedagogiske innholdet er i henhold til sentrale og lokale føringer

• Medansvar for kompetanseheving av personalet i tråd med nasjonale- og lokale føringer

• Medansvar i oppfølging av personalet i barnehagen og aktiv deltakelse i virksomhetens nærværsarbeid herunder samarbeid med tillitsvalgtapparatet.

• Medansvar for å utvikle barnehagen gjennom endringsarbeid til det beste for barna, personalet og øvrige aktører.

• Medansvar i utarbeidelse og oppfølging av budsjett i.h.h.t fastsatte rammer

• Samarbeid med barnehagens eierstyre

• Medansvar for rapporteringsarbeid og andre administrative arbeidsoppgaver

• Delegerte oppgaver ifb. med organisering og oppfølging av vikarbehov og personalressurser på huset

• Delegerte oppgaver ifb. HMS og Miljørettet helsevern forskriften.

• Medansvar for barnehagens tverrfaglige samarbeid.

Kvalifikasjoner

• Godkjent førskolelærer/barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge kreves det godkjenning av utdanningen fra Nokut. Dokumentasjon på godkjenningen må vedlegges.

• God skriftlig fremstillingsevne.

• Gode digitale ferdigheter

• Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i barnehageloven § 28. Søknader uten vedlagt dokumentasjon blir ikke vurdert.

• Lederutdanning og/eller dokumentert ledererfaring

• God kunnskap om barnehage

• Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

• Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

• Er tydelig, trygg og målrettet

• Strukturert og evner å holde orden

• Innehar fremdrifts og gjennomføringsevne

• Gode relasjons og samarbeidsegenskaper

• Tar initiativ til utviklingsarbeid og nytenking

• Evne til å jobbe selvstendig

• Evne til å planlegge, organisere og liker administrativt arbeid

• Fleksibel og løsningsorientert

• Du jobber effektivt og er pålitelig

• Stor arbeidskapasitet, engasjert, viser arbeidsglede og godt humør

• Evne til å jobbe helhetlig på både mikro- og makronivå (handle kortsiktig og tenke langsiktig)

• Evne til å holde seg faglig oppdatert, både pedagogisk og ledelsesbasert

• Evne til å lede ledere

Vi kan tilby:

• Et sterkt faglig miljø med mange engasjerte medarbeidere

• Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

• Autonomi i arbeidet – være med å påvirke barnehagens videre utvikling.

• Mulighet for faglig- og personlig utvikling i en innovativ barnehage

• Konkurransedyktige lønns og arbeidsvilkår.

• Lønn etter avtale

 

Søknad med med CV sendes innen 15.02.21. (Bruk søknadsskjema i annonsen)

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til :

Stig Andrè Kragnes tlf: 48 25 23 23

Bjørn Berge tlf: 92 40 38 79

 

Om arbeidsgiveren

Brattås barnehage er en privat barnehage som startet opp i 2011. Vi har et engasjert lederteam og personale som aktivt bidrar med å utvikle en faglig sterk barnehage til barns beste. Vi er opptatt av faget vårt og setter kompetanseheving blant de ansatte høyt da dette er viktig for den enkelte ansattes utvikling og ikke minst kvaliteten vi leverer i arbeidet med barna. Vi er opptatt av at personalets autonomi og eierskap til arbeidet skal få gode vilkår innenfor gitte rammebetingelser.

Brattås barnehage kan vise til høy tilfredshet på foreldreundersøkelser som ligger over snittet nasjonalt og lokalt. Vi har også svært gode resultater å vise til innenfor nærværs- og sykefraværs arbeid. Brattås barnehage har bærekraftig utvikling som et viktig fundament i vår pedagogiske plattform. For dette arbeidet har barnehagen vunnet Nøtterøy kommunes klimapris i 2016 samt Utdanningsforbundets klimapris i 2018. Barnehagen er medlem av PBL (Private barnehagers landsforbund).

I Brattås barnehage er det det 42 årsverk og 150 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er organisert i et småbarnsteam og et storbarnsteam med 4 utvidede avdelinger i hvert team. Daglig ledelse i barnehagen består av daglig leder og assisterende daglig leder. I samarbeid med daglig leder skal assisterende daglig leder bidra til å utvikle barnehagen i tråd med nasjonale og lokale føringer slik disse fremstår i barnehagens styringsdokumenter.

 

En ettåring ved Brattås barnehage er foreløpig den eneste i Norge som er registrert smittet av den svært sjeldne e-coli O113-bakterien. Helsevesenet er nesten sikre på at smittekilden ikke er i barnehagen.

 

 

Del stillingen

Selskap

Brattås barnehage AS

Lenke til firma

https://bbhg.no/

Kontaktinfo

  • Stig Andrè Kragnes
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 48 25 23 23
  • Bjørn Berge
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 92 40 38 79

Lokasjon

  • Nøtterøy

Søknadsfrist

Februar 15, 2021