Vil du bli vår nye assisterande rektor?

 

Stiftinga Voss Folkehøgskule, Voss

Stillinga som assisterande rektor byd på spennande og utfordrande arbeidsoppgåver. Som rektor sin næraste medarbeidar, og stedfortredar, er du aktivt med i leiinga av skulen og den pedagogiske utviklinga av skuletilbodet.

Me ynskjer ein inkluderande og tydeleg person, som bidreg til samhald og trivsel mellom elevar, og mellom elevar og tilsette. Du må vera oppteken av å byggja gode og trygge læringsmiljø, som kan fremja danningsideala i folkehøgskulen.

Skuleåret på folkehøgskulen er intensivt. Det er undervisning seks dagar i veka.

Aktivitetar, turar og arrangement i helger og på kveldstid skaper mange møteplassar, og rom for gode opplevingar, i eit tett og forpliktande fellesskap.

Stillinga er ledig frå 1.august 2022, og er 100%, delt mellom 50% undervisning og 50% leiing/administrasjon. Planlegging og organisering av skuleåret er bland dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Du som ynskjer denne stillinga må ha

· relevant utdanning på høgskulenivå og pedagogisk kompetanse

· undervisningserfaring og evt leiarerfaring, gjerne frå folkehøgskule

· god evne til kommunikasjon, både skriftleg og munnleg

· evna til å arbeide strukturert og systematisk

Me kan tilby ein unik og variert jobb i lag med dyktige medarbeidarar.

Løn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom Statens pensjonskasse.

Søk på stillingen via [email protected] 

 

Søknadsfrist: 13.04.2022

 

Om stillingen

Stillingstittel: Assisterande rektor

Sted: Eskelandsvegen 28, 5704 Voss

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1

Sektor: Privat

Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag

Arbeidstid: Dagtid Kveld Natt

Oppstart: 01.08.2022

 

Kontaktperson for stillingen

Siren Øyan Kulbeck, Rektor

Telefon:  920 24 013  Epost:  [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Stiftinga Voss Folkehøgskule

Adresse: Eskelandsvegen 28, 5704 Voss

 

Hjemmeside:
https://www.voss.fhs.no

Voss folkehøgskule er ein frilynt skule eigd av Stiftinga Voss folkehøgskule. Skulen har ei 125 år lang historie der tradisjon og nyskaping går side om side. Skuletunet er bygd på ein vakker gamal gard som ligg idyllisk til ved Vangsvatnet, like utanfor sentrum av kultur, ski-og ekstremsportbygda Voss. Skulen er i god vekst, med høge søkjartal og trygg økonomi.

 

Del stillingen

Selskap

Voss folkehøgskule

Lenke til firma

https://www.voss.fhs.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Voss

Søknadsfrist

April 13, 2022