MWANVIK-VLFK-DSF8612-10418689_1920

 

Klikk på aktuell stilling:

 

Vestland fylkeskommune
Faglærer teknologi og industrifag
ASA – ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Fast
Webcruiter-ID: 4828381382
Ulset
Publisert: 13.06.2024
Søknadsfrist 23.06.2024

 

 

Vestland fylkeskommune
Faglærer elektrofag
ASA – ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Fast
Webcruiter-ID: 4831794223
Ulset
Publisert: 21.06.2024
Søknadsfrist: 30.06.2024

 

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Klikk på aktuell stilling for mer informasjoner
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Ulset

Søknadsfrist

Juli 21, 2024