MWANVIK-VLFK-DSF8612-10418689_1920

 

 

2. gangs utlysing av stilling som avdelingsleder innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekst

 

 

 

Åsane vidaregåande flytta inn i nye lokale august 2020. Lokala ligg sentralt plasserte mellom Åsane senter og Horisont. Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole. Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor.

Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa.
Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.

Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at dei er best mogleg førebudd for livet vidare.

Vi har 1 ledig fast stilling som avdelingsleder innen programområdet helse- og oppvekst ved Åsane vgs.

Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf. opplæringslova. Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.

Søkjarar med brei kompetanse vil bli føretrekt.

 

 • Søknadsfrist: 11.01.2024
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stad: Ulset
 • Stillingstittel: 2. gangs utlysing av stilling som avdelingsleder innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekst
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4745929230

 

Arbeidsoppgåver

Denne avdelingslederen, ved helse- og oppvekst, samarbeider tett med en annen avdelingsleder innen det samme programområdet. Det er 2 avdelingsledere knyttet til programområdet på grunn av størrelse og kompleksitet.

Avdelingsleder inngår som en del av skolens ledergruppe og det forventes at en bidrar til skolens totale vekst og utvikling. Likevel har den enkelte avdelingsleder et ansvar innen sitt område når det gjelder daglig drift, pedagogisk ansvar, og personalmessig oppfølging.

Avdelingsleder arbeider konkret, gjennom flere fagsystemer, med fag- og timefordeling, timeplanlegging, oppfølging av elever knyttet til blant annet elevers behov for tilpasset undervisning og et trygt og godt arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjonar

 • Relevante søkjarar må ha undervisningskompetanse innan faga nevnt i lærerplanene som inngår i utlysingen.
 • Søkjarar med brei kompetanse, god i norsk, muntlige og skriftlige, med god IKT kompetanse vil bli føretrekt.
 • Det er en fordel om en kjenner til administrative programmer som Visma in school, Visma enterprise, Elements, NSSU, Its learning.
 • Det er en klar fordel med arbeidserfaring fra videregående skole.
 • Relevante søkere har utdanning fra høyskole eller universitet.

 

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, analytisk, har gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsegenskaper og med evne til å bygge relasjonar, du må kunne arbeide strukturert og sjølvstendig.

Du liker å ha omgang med unge menneske og du ønsker, og vil arbeide for, at elevene innan programområda opplever mestring i kvardagen, at dei opplever å lære og utvikler seg i tråd med sitt potensiale. I den grad opplæringa legg til rette for det, skal ein arbeide for at elevane fullfører, består opplæringa og får lærekontrakt.

Søkeres elevsyn vil bli vurdert, du liker å hjelpe mennesker og finne løsninger i deres kompleks hverdag.

 

Vi tilbyr

* Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår
* Lønn etter tariff
* Eit spanande og godt arbeidsmiljø
* Hyggelege kollegaer

 

Andre opplysningar: 

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Åsane Senter 52, 5116 Ulset, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kerstin Solveig Karlsen
ass. rektor
 Telefon:47848147

Jens-Petter Storheim
rektor
 Telefon:90187612

 

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Kerstin Solveig Karlsen
 • Tittel: ass. rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 47848147
 • Jens-Petter Storheim
 • Tittel: rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90187612

Lokasjon

 • Ulset

Søknadsfrist

Januar 11, 2024