Vi søker ny arenaleder til Ramsund Orlogsstasjon

 

Forsvarsbygg

I Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Hålogaland har vi ledig fast stilling som Arenaleder med ansvar for Arena Ramsund Orlogsstasjon.
Vi er nå på jakt etter deg med teknisk utdanning og/ eller erfaring, med gode lederegenskaper som vil være med å utvikle Arena Ramsund Orlogsstasjon videre.

Stillingen er underlagt driftsavdelingen, som har direkte ansvar for driftstjenesten i regionen og som skal sørge for at driften løses innenfor fastsatte rammer, målsettinger, lover og regler.

Arenakonseptet skal bedre våre brukeres opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbyggs visjon; «Vi bygger forsvarsevne hver dag».

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetlovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

Være kundens viktigste kontaktpunkt på arenaen
Lokalt ansvar for at Forsvarsbygg ivaretar sin rolle som vertskap
Kjennskap til -, og ansvar for samordning av Forsvarsbyggs aktiviteter på arenaen, slik at tjenestene leveres effektivt, enhetlig og med riktig kvalitet
Ansvar for kundedialog med EBA (eiendom, bygg og anlegg)-kontaktene hos Forsvaret
Ansvar for løpende dialog og koordinering med prosjektorganisasjon
Ansvarlig for kundeservice og utførende drift
Personalansvar
Budsjett- og resultatansvar

Kvalifikasjoner

Relevant teknisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå
Annen relevant kombinasjon av utdannelse og erfaring vil kunne bli vurdert
Relevant ledererfaring
Førerkort kl B
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
Kjennskap til eiendomsforvaltning er ønskelig
Erfaring med kunderettet virksomhet er ønskelig

Personlige egenskaper

Gode leder- og samarbeidsegenskaper
Initiativ og gjennomføringsevne
Strukturert
Resultatorientert

Vi tilbyr

Lønn etter Statens lønnsregulativ, som Ingeniør/Overingeniør (kode 1083/1087), kr. 532 300 – 667 200 brutto per år. (Lønnstrinn 60-72.)
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Gode utviklingsmuligheter
Bedriftshelsetjeneste
Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 

Søknadsfrist: 26.03.2020

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg
Sted: Ramsund
Stillingstittel: Arenaleder Ramsund Orlogsstasjon
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4194613850
Stillinger: 1
Arbeidssted Strandveien 18, 9442 Ramsund

 

Kontaktinformasjon

Thomas Helland, Stabsleder/ NK region Hålogaland
905 78 060

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

  • Thomas Helland
  • Tittel: Stabsleder/ NK region Hålogaland
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 905 78 060

Lokasjon

  • Ramsund

Søknadsfrist

Mars 26, 2020