Tanabru

 

Arealplanlegger / Planlegger i Vestre Varanger plankontor

 

Vestre Varanger plankontor, Tana kommune

Om stillingen

Ønsker du å jobbe med planlegging, være en del av et planfaglig miljø med flere planleggere og være med å utvikle Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommune?

Kommunene i Vestre Varanger-samarbeidet (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana) har inngått samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling. Viktig formål med samarbeidet er å skape attraktive og kompetente fagmiljøer som kan levere tjenester med god kvalitet. Med utgangspunkt i avtalen har samarbeidskommunene allerede iverksatt forpliktene interkommunalt samarbeid innen flere fagområder, bla. IKT, barnevern, kommuneøkonomi og helsetjenester.

I juni 2023, etter en forutgående utredningsprosess, har kommunene vedtatt å utvide samarbeidet til å omfatte et forpliktende samarbeid om areal- og samfunnsplanlegging, inkludert byggesaksforvaltning, oppmåling og geodata. Samarbeidet benevnes som Vestre Varanger plankontor.

Om Vestre Varanger plankontor

Målet med etableringen av Vestre Varanger plankontor er å styrke kommunenes fagkompetanse innen fagfeltene ved å bygge et bredere fagmiljø som er mindre sårbart og mer tiltrekkende for kompetent arbeidskraft. Plankontoret skal være et planfaglig kompetansesenter som skal samordne kommunale plan- og utviklingsoppgaver i regionen. På sikt vil det være aktuelt å utvikle et mer formalisert samarbeid mot nabokommuner, fylkeskommunen, Sametinget og statlige aktører innfor fagfeltene.

Plankontoret er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap med vedtatt samarbeidsavtale i henhold til kommuneloven § 19-4. Samarbeidsavtalen gir føringer for organisering og drift av plankontoret.

Kontoret skal bemannes med 10 årsverk inklusive virksomhetsleder og være i drift i fra begynnelsen av 2024. Tana kommune er administrasjonskommune og vil ha arbeidsgiveransvaret for de ansatte i plankontoret. Det er forutsatt at ansatte kan velge å ha sitt daglige kontorsted hos de øvrige samarbeidskommunene.

To av samarbeidskommunene, Tana og Nesseby, er en del av forvaltningsområdet for samisk språk etter sameloven kapittel 3 hvoretter samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. I regionen er flere av innbyggere flerspråklig med norsk, samisk, kvensk eller andre minoritetsspråk.

I plankontoret er det ledig 1 planleggerstilling som skal ivareta kommunene sine planleggingsoppgaver innenfor areal og samfunnsplanlegging. Tana kommune søker derfor etter planlegger for Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana kommune innen arealplanlegging og samfunnsplanlegging.
Kommunene har ambisiøse utviklingsplaner, hvor det for tiden jobbes med for eksempel industripark og vindkraftutbygging samt kommuneplanens arealdel kommunene.

Ansettelsen er i Tana kommune i et eksisterende planfaglig miljø.

Kvalifiserte søkere med tilknytning til en av kommunene, vil ha muligheter å velge arbeidssted i en av de fire samarbeidskommunene. Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk

Det er i dag et godt arbeids- og fagmiljø med faggrupper innen plan- og byggesak, GIS-, kart- og oppmåling.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 11.02.2024
Arbeidsgiver: Tana kommune
Stillingstittel: Arealplanlegger/Planlegger i Vestre Varanger plankontor
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4755280852

Arbeidsoppgaver

 • Kommuneplanlegging for Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg, herunder utarbeidelse av kommunale planstrategier, kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og oppfølgning og behandling av private planforslag. Våren og høsten 2024 vil utarbeidelse av planstrategier i de fire kommunene stå sentralt.
 • Berlevåg og Båtsfjord kommuner er i arbeid med å utarbeide kommuneplanens arealdel. Begge kommunene har nylig revidert sine samfunnsplaner.’
 • Tana kommune har forslag til ny kommuneplanens arealdel ute på høring. Tana kommune skal i gang med å rullere kommuneplanens samfunnsdel i løpet av våren 2024.
 • For Nesseby kommune er det behov for å revidere kommuneplanens arealdel.
 • I det felles plankontoret vil det være aktuelt å jobbe med planleggingsoppgaver i de fire kommunene, i samarbeid med våre tre planleggere på plankontoret.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker stillingene besatt av søkere med planfaglig kompetanse og med erfaring fra kommunal planlegging. Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå fortrinnsvis innen areal- eller samfunnsplanlegging.
 • Erfaring med arealplanlegging og/eller samfunnsplanlegging
 • Førerkort klasse B
 • Kunnskaper i samisk språk anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon. Jf. sameloven kap. 3.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Tilsetting på vanlige vilkår og konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for arbeidssted enten i Tana, Nesseby, Båtsfjord eller Berlevåg etter avtale.
 • Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
 • For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement.
 • Det er gratis barnehageplass i Finnmark.
 • Medlemskap i pensjonskasse.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Annet:

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Rådhusveien 24, 9845 Tana bru, Norge

Kontaktinformasjon

Tom Eirik Malin, virksomhetsleder
Telefon:  +47 464 00 385

 

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

Sentral distriktskommune i Øst Finnmark, omkranset av noen av Norges mest ressursrike fjellvidder,med både karrig fjellvidde, gresskledte fjelldaler og ekstrem kystnatur. Et av Norges beste fiskeområder for røye og ørret – og det er ikke noe vi bare skryter av, det er noe alle forteller som har besøkt våre fjellvidder med fiskestang. Tanavassdraget er verdens viktigste elv for den den Nordatlantiske laksebestanden. Selvsagt er verdens største laks også tatt her.

Å leve og bo i Tana kommune I nordlyset og midnattsolens land, preget av nyskapning, rik på historik og med mangfoldig kultur inviterer vi til et felleskap med styrke og glede. Våre innbyggere byr på seg selv, med genuin interesse, vilje og engasjement.

Vi ønsker at arbeidsplassene i Tana kommune karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

 

Del stillingen

Selskap

Tana kommune

Kontaktinfo

 • Tom Eirik Malin
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon:+47 464 00 385

Lokasjon

 • Tana

Søknadsfrist

Februar 11, 2024