Vi søker ny rådmann - ØYER KOMMUNE ...Lev i Øyer...

 

 

Arealplanlegger – engasjement

 

Har du lyst til å være med å ferdigstille kommunedelplan for Hafjellområdet, jobbe med reguleringsplan E6 gjennom Øyer og andre reguleringsplaner?
 
Øyer kommune, tjenesteenhet Plan og utvikling, må styrke planavdelingen på grunn av arbeidet med Nye Veiers regulering av E6 gjennom Øyer, og lyser ut engasjement som arealplanlegger. Engasjementet er i første omgang fram til 31.12 2021, med gode muligheter for forlengelse, og også mulighet for fast stilling. 
Tjenesteenhet Plan og utvikling har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker, alle typer arealplaner og oppmåling/kartverk. 
 
Arealplanleggeren vil arbeide med:
 
• Reguleringsplan for E6 gjennom Øyer.
• Sluttføring av kommunedelplan Øyer Sør.
• Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, og bringe disse fram til politisk behandling.
• Andre kommunale planoppgaver.
• Det må også kunne påregnes andre arbeids- og forvaltningsoppgaver.
 
Kvalifikasjoner
 
• Det er ønske om utdanning innen arealplanlegging/by- og regionalplanlegging, men annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole blir også vurdert.
• Det er ønskelig med god kjennskap til plan- og bygningsloven. 
• Realkompetanse og god kjennskap til arealplanlegging og plan- og bygningsloven kan erstatte formell utdanning.
• Erfaring fra arealplanlegging er en fordel.
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi legger vekt på at søkeren har initiativ, er målorientert, har gode samarbeidsevner, har gjennomføringsevne og kan jobbe selvstendig. Søker må ha gode kommunikasjonsegenskaper og en god skriftlig og muntlig framstillingsevne (norsk).  Søkere må kunne stille egen bil til tjenestekjøring og ha førerkort kl. B. 
 
Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Den som blir ansatt vil komme til et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer og engasjerende og utviklende arbeidsoppgaver. 
 
Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår, med god pensjonsordning i KLP og fleksitid. Avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i Øyer rådhus. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Øystein Jorde, 
tlf. 468 04 065.
 
Vi ber om at søkere bruker elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. offentleglova.
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
 
Søknadsfrist: 31.5.2020

 

 

Del stillingen

Selskap

Øyer kommune

Kontaktinfo

  • Øystein Jorde
  • Tittel: Tjenesteleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 468 04 065.

Lokasjon

  • Øyer

Søknadsfrist

Mai 31, 2021