Vil du være med å utvikle Gausdals kvaliteter for innbyggerne, næringslivet og fritidsturismen, så har vi spennende oppgaver til deg!

Teknisk enhet i Gausdal kommune har en viktig funksjon inn mot bosetting og infrastruktur som planlegging og drift av veg, vann, avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning, byggesak, arealplan, oppmåling m.m. Oppgavene løses av 65 ansatte.

For rett person har vi ledig 100 % stilling som arealplanlegger. Stillingen vil også kunne vurderes med fagansvar for kommunens planavdeling dersom erfaring, utdanning og interesse hos deg som søker tilser dette.

Det har de siste årene vært stor byggeaktivitet i Gausdal kommune, spesielt innen fritidsboligsektoren. I jobben som fulltids planrådgiver hos oss får du være med å videreutvikle Gausdal som en enda bedre kommune å bo i. Du får muligheten til å delta i å utvikle kommunens sentrumsområder, næringsområder, boligområder og fritidsboligområder. I Gausdal kommune arbeider vi styrkebasert, og organisasjonen preges av gode tillitsforhold og tett kontakt mellom beslutningsnivåene. Du vil få en viktig rolle i samarbeidet med private, profesjonelle utbyggere samt forberede saker for politisk behandling. Slagordet for Gausdal kommune er «Sammen får vi det til».

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Overordna planlegging, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
 • Generell saksbehandling i plansaker.
 • Saksbehandling i private og kommunale reguleringsplaner.
 • Digital planfremstilling.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver tilknyttet avdelingen må også påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse som er relevant for stillingen, for eksempel arealplanlegger, arkitekt, samfunnsplanlegger, naturforvalter eller lignende.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.
 • GIS – kompetanse for å styrke og videreutvikle enheten innenfor digital planlegging og kartframstilling.
 • Erfaring med saksbehandling innen Plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
 • Du har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.

Som arealplanlegger:

 • Har du evne til strategisk tekning, og har fokus på gode resultater for organisasjonen og innbyggere.
 • Har du god rolleforståelse og en servicerettet holdning.
 • Evner du å arbeide selvstendig, samtidig som du er en lagspiller.
 • Har du evne til å prioritere, slik at du takler et stort arbeidspress og varierte oppgaver.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale.
 • Mulighet for å utvikle seg faglig og for å eventuelt bli fagansvarlig for planavdelingen.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger.

Søknad

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til planavdelingen v/Lars Kristian Hatterud, tlf. 976 91755, e-post: [email protected] eller enhetsleder Torbjørn Furuhaugen, tlf. 952 77691, e-post: [email protected]

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, tariffer og særlige regler for Gausdal kommune. Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her. 

 

Søknadsfrist: 11.12.2022