Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Administrasjonssjef

 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region nord omfatter 5 fengsler og 3 friomsorgskontor med ca. 550 ansatte i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionadministrasjonen ligger i Trondheim. Trondheim fengsel og forvaringsanstalt er regionens største og består av tre avdelinger. Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og en kapasitet på 151 plasser, herunder tilrettelagt seksjon for forvaringsdømte. Fengselets administrasjon ligger også her. Avdeling Leira og avdeling Kongensgate har lavt sikkerhetsnivå med henholdsvis 31 og 10 plasser. Fengslet har ca. 220 årsverk.

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som administrasjonssjef ved Trondheim fengsel og forvaringsanstalt. Du vil i samarbeid med fengselsleder og assisterende fengselsleder lede og utvikle enheten i tråd med etatens verdier, og ha overordnet ansvar for ledelse og utvikling av den administrative driften av anstalten.
Administrasjonssjef er direkte underlagt fengselsleder og sitter i anstaltens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Overordnet ansvar for å lede og utvikle den administrative driften av anstalten; herunder:

 • overordnet lederansvar for økonomistyring, HMS-arbeidet i anstalten, HR-prosesser og organisasjonsutvikling
 • sikre en god og effektiv drift innen HMS-arbeidet, personaloppfølging, administrasjon og strategisk
 • planleggingsarbeid i samarbeid  med fengselsleder og assisterende fengselsleder  
 • overordnet ansvar for at arbeidsgiver ivaretar ansvaret for de ansatte og arbeidsmiljøet i henhold til lov og avtaleverket (HA, HTA), samt i henhold til særskilt IA-avtale
 • overordnet ansvar for å tilrettelegge for en god og hensiktsmessig samarbeidsform med fagforeningene og vernetjenesten jf. hovedavtale, samt ivareta behovet for forløpende drøftings-, forhandlings- og informasjonsmøter med disse
 • ansvar for at enheten til enhver tid har hensiktsmessige og godkjente arbeidstidsordninger, herunder turnus og bemanningsplaner
 • ansvar for å utarbeide forslag til prioriteringer i lokale lønnsforhandlinger, samt ved særskilte lønnsforhandlinger og lønnsvurderinger 
 • personalansvar i henhold til organisering

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. 

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå
 • relevant ledererfaring
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • kjennskap til og erfaring i bruk av program for HMS, HR, regnskap, lønn

Personlige egenskaper

 • gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • har evne til å bygge relasjoner, kommuniserer godt og fremmer samarbeid på tvers i organisasjonen
 • tydelig, åpen, og inkluderende
 • gode analytiske evner, samt evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • resultatorientert
 • er endrings- og utviklingsorientert
 • ha evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • ha personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som administrasjonssjef (stillingskode 1058) fra ltr. 72 – 82, p.t kr 720 100 – 919 200, avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Trondheim fengsel og forvaringsanstalt mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsleder Egil Gabrielsen tlf. 73826001/41534773.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 4. februar 2024

 

Arbeidsgiver Kriminalomsorgen region nord

Kommune Trondheim

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Nermarka 2, 7047 Trondheim

 

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgen Region Nord

Kontaktinfo

 • Egil Gabrielsen
 • Tittel: Fengselsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 73826001 / 41534773

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Februar 4, 2024