Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

Adjunkt/ lektor

 

Kort om stillingen

Det er ledig ei fast 100% stilling.Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser

Kvalifikasjonskrav

 • Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven
  kapittel 14.
 • For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i
  basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
 • Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen
 • God vurderingskompetanse
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
 • Fortrinnsvis med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen er ønskelig.
 • Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke
  legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle trinn.
 • Skole/hjem-samarbeid.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid.
 • Vi søker lærere, med undervisningskompetanse for, og helst erfaring fra grunnskolen.
 • Arbeidsoppgavene utføres i tråd med gjeldende instrukser for lærere, og ellers i samarbeid med
  trinnets lærere og skolens ledelse.
 • Undervisning i noen av basisfagene (norsk, engelsk og matematikk)
 • Kontaktlæreransvar
 • Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bidra til profesjonsfaglig utvikling sammen med kolleger
 • Skape gode relasjoner til elevene
 • Skape trygt og godt læringsmiljø for alle i klasserommet
 • Tydelig klasseledelse
 • Bidra til godt skole/hjem samarbeid
 • Bidra til godt team- og fagsamarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert, pålitelig og faglig dyktig lærer.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og har gode evner til samarbeid.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du er en tydelig leder i klasserommet, med fokus på gode relasjoner mellom elever.
 • Du har gode evner til å bygge tillitsrelasjoner til elever og foreldre.
 • Du har ambisjoner på vegne av elevene, og evne til å tilpasse undervisningen gjennom å bruke
  varierte læringsstrategier, metoder og aktiviteter.
 • Du er utviklingsorientert og bidrar positivt i skolens felles lærings- og utviklingsarbeid.
 • Du har godt humør.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.
 • Du har god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Et positivt og inkluderende kollegium.
 • En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber
  om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med til event. intervju.

 

Søknadsfrist 18.10.20

 

Vår ref260
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Adjunkt
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Gratangsbotn skole

 

Kontakter

Steinar Ellefsen, Rektor
[email protected]
Mobil  464 49 030  Arbeid  484 00 022

Gro Saltvik-Øvergård, Sektorleder oppvekst og kultur
[email protected]
Mobil  948 09 025  Arbeid  77 02 18 00

 

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

 • Steinar Ellefsen
 • Tittel: Rektor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 464 49 030 Arbeid 484 00 022
 • Gro Saltvik-Øvergård
 • Tittel: Sektorleder oppvekst og kultur
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 948 09 025 Arbeid 77 02 18 00

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

Oktober 18, 2020