Utlysning av 60% stilling som menighetssekretær og 50% stilling som trosopplærer.

Kirkekontoret i Nordreisa rommer sokneprest, prost, prostiprest, kirkeverge, menighetspedagog, kantor, to kombinerte stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider, trosopplærer og menighetssekretær.

MENIGHETSSEKRETÆR

Menighetssekretæren bistår kirkevergen med oppgaver knyttet til daglig drift.

Arbeidsoppgaver:

 • Menighetssekretær for prost, prest og menighet
 • Bistå kirkeverge med administrative oppgaver
 • Publikumshenvendelser
 • Arkivering
 • Bidra til generell orden både inne og utenfor menighetshuset, kirken og kapellene.
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. Det kan blant annet være å bistå ved sesongarbeid på gravplassene, ordne kirkerommet før og etter gudstjenester og kirkelige handlinger, være kirketjener ved begravelser og ved gudstjenester på søndager, og eventuelle vielser på lørdager.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført videregående skole
 • Ønskelig, men ikke påkrevd med relevant bachelor-grad
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ha god kunnskap i bruk av tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databaser, regneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy
 • Evne til å se oppgaver som må gjøres for å holde orden
 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape trivsel
 • Være fleksibel og bidra til å finne løsninger i felleskap med andre
 • Evne til å gi opplæring til frivillige medarbeidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TROSOPPLÆRER

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0-14 år i tråd med gjeldende trosopplæringsplan
 • Videreutvikle trosopplæringsplanen i nært samarbeid med menighetspedagogen og barne- og ungdomsutvalget, samt være sekretær for dette
 • Rekruttere, inspirere og veilede frivillige medarbeidere
 • Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på høyere nivå innen pedagogikk og/eller kristendom, alternativt fagutdannelse som barne- og ungdomsarbeider
 • Relevant erfaring kan erstatte manglende formell utdanning
 • Personlig egnethet og erfaring med arbeid blant barn og unge vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Identifisere seg med kirkens bekjennelse, og kunne formidle kristen tro og kristne verdier med glede og engasjement
 • Gode formidlingsevner, kontaktskapende og å trives sammen med barn og unge
 • Evne til selvstendig arbeid

Det stilles krav om tilfredsstillende politiattest før ansettelse.

 

FOR BEGGE STILLINGENE

 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Personlige egenskaper som nøyaktighet, løsningsfokus og evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt.
 • Stillingene som menighetssekretær og trosopplærer kan kombineres.
 • Særskilte krav – Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.                                                   

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Annveig Jenssen, tlf 415 61 844.

Søknad med CV sendes innen 1. november 2023 til [email protected] eller til Nordreisa kirkelige fellesråd, Lundevegen 3, 9151 Storslett.

 

Del stillingen

Selskap

Nordreisa kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Annveig Jenssen
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf 415 61 844.

Lokasjon

 • Storslett

Søknadsfrist

November 1, 2023