Gjermundnes vgs

 

Lærar naturbruk og utmark 100%

 

Gjermundnes vgs, Møre og Romsdal fylkeskommune

100% fast stilling som lærar i grønt naturbruk. Det er ønskjeleg med kompetanse innan gardsdrift, forvaltning og bruk av naturressursar i landbruket.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 14.01.2024
Arbeidsgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune
Stad: Vikebukt
Stillingstittel: Lærar naturbruk 100%
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4743540707
Startdato: 01.02.2024

Arbeidsoppgåver

 • undervisning i programfag grønt naturbruk, både i den praktiske og teoretiske delen av faga
 • vurderingsarbeid
 • undervisning i tilgrensande fag ved skulen kan bli aktuelt
 • kontaktlærarfunksjon kan bli aktuelt
 • samarbeid med andre faginstansar ved behov

Kvalifikasjonar

 • relevant fagleg og pedagogisk utdanning som fyller kompetansekravet for tilsetting som lærar i vidaregåande skule
 • god norskkompetanse, både skriftleg og munnleg
 • god digital kompetanse
 • sertifikat klasse B

Personlege eigenskapar

 • trivast i lag med ungdom og har god evne til relasjonsbygging
 • er ein trygg og tydeleg vaksen, både i og utanfor klasserommet
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • ei utfordrande stilling i eit godt arbeidsmiljø
 • ein allsidig arbeidsplass med dyktige medarbeidarar med brei kompetanse
 • offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • løn etter tariff

Anna

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søkje ledig stilling hos oss.
Den som vil bli tilsett må levere politiattest

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Gjermundnesvegen 200, 6392 Vikebukt, Norge

Kontaktinformasjon

Hilde Legernes, Avdelingsleiar naturbruk
Telefon:  968 30 974
E-post:  [email protected]

Tone Syltebø, Ass. Rektor
Telefon:  992 25 430
E-post:  [email protected]

 

Om arbeidsgivaren

Bli med å utvikle regionen saman med oss!

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Verdigrunnlaget vårt er ein lærande organisasjon, kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Om skolen (gjermundnes.vgs.no)

Gjermundnes vidaregåande skole har dei siste åra hatt om lag 130 elevar kvart år. Skulen tilbyr internatplass til elevar utanom nærområdet.

Vi tilbyr opplæring innan naturbruk, mekaniske fag og allmennfagleg påbygging.
Gjermundnes vidaregåande skule kombinerer tradisjon og nytenking. Skulen ligg i eit naturskjønt område ved Romsdalsfjorden, i Vestnes kommune, med gode kommunikasjonstilhøve i alle retningar.

 

Del stillingen

Selskap

Møre og Romsdal fylkeskommune

Lenke til firma

https://mrfylke.no/

Kontaktinfo

 • Hilde Legernes
 • Tittel: Avdelingsleiar naturbruk
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 968 30 974
 • Tone Syltebø
 • Tittel: Ass. Rektor
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 992 25 430

Lokasjon

 • Vikebukt

Søknadsfrist

Januar 14, 2024