Servicemedarbeider 2. gangs utlysning

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Ved enhet for tekniske tjenester, avdeling for bygg og eiendom har vi ledig 2 – 50 % faste stillinger som servicemedarbeidere. Tiltredelse snarest.

Enhet for tekniske tjenester har 49 ansatte fordelt på 31,5 årsverk og består blant annet av følgende fagområder: Plan- og byggesak, og oppmåling, veier/skuterløyper, kommunal bygg og eiendom, kommunalteknikk, brann og redning.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er en kombinasjonsstilling som skal dekke badevakt, hallbetjent, renhold og noen driftsrelaterte oppgaver ved badeanlegget.
 • Veilede badende, forebygge skader, yte førstehjelp og redde liv dersom ulykken er ute
 • Trene/øve målrettet på førstehjelp, livredning og forebygging av skader
 • Yte service til besøkende og leietakere, selge billetter og håndtere omsetningen
 • Daglig renhold etter oppsatt plan
 • Periodisk renhold og hovedrenhold
 • Bruk av maskiner til gulvbehandling og renhold av bassengtrau
 • Analysere bassengvannsprøver, enkel kontroll av anlegget og noen driftsrelaterte oppgaver
 • Intern elektronisk kommunikasjon
 • Bruk av elektronisk HMS- og FDVU-system

Arbeidstid

 • Stillingen inngår i vaktordning, fortrinnsvis ettermiddag/kveld. Arbeid i helger kan forekomme.

Kvalifikasjoner

• Ha fylt 18 år
• Fullført og bestått årlig livredningsprøve. Kommunen gir opplæring/kurs til søkere som ikke har dette
• Ha evne til å yte god service
• Gode samisk-, og norskkunnskaper
• Gyldig politiattest

Personlige egenskaper

• Det stilles store krav til renhold og hygiene, en genuin interesse for renholdsfaget er en fordel
• Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
• Fleksibel og positiv
• Må kunne planlegge eget arbeid og jobbe selvstendig så vel som å samarbeide i team
• Pålitelig, ryddig, nøyaktig og ansvarsbevisst
• Vi søker en person med engasjement og godt humør

Kvinner oppfordres til å søke.

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.

Lønns og arbeidsvilkår

• Lønn etter avtale eller etter gjeldende avtaleverk
• Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
• Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
• Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement.
• En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
• Varierte oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger

Personlig egnethet vektlegges i ansettelsesprosessen.

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Avdelingsleder Karl Teigen på telefon 404 70 018

 

Søknadsfrist: 31.10. 23

 

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her. 

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune

Kommune Kárášjohka – Karasjok

Omfang Fast prosent (2 stillinger) (50%)

Varighet Fast

Arbeidssted Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok

Del stillingen

Selskap

Kárášjoga gielda Karasjok kommune

Kontaktinfo

 • Karl Teigen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: telefon 404 70 018

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

Oktober 31, 2023