Ullensvang kommune Vikebygd skule

 

 

100% stilling som lærar ved Vikebygd skule

 

 

 

 

Ledig fast stilling som lærar – stillingsstorleik 100 %

Vikebygd skule er ein barneskule på Nå i Ullensvang kommune, vi treng ein lærar i 100% stilling.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning i ulike fag, i hovudsak på 3.-7. trinn.
 • Inspeksjon i friminutt.
 • Kontaktlærar, samarbeid med heim og andre instansar skulen samarbeider med.
 • Dokumentasjon og vurderingsarbeid.

 

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Godkjent pedagogisk utdanning.
 • Gode digitale ferdigheiter.
 • God kompetanse i norsk, matematikk og engelsk.

 

Personlege eigenskapar:

 • Venleg, trygg, tydeleg og inkluderande klasseleiar.
 • Gode samarbeidsevner

 

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande arbeid
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

Krav:

 • Politiattest

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 13.09.2023
 • Arbeidsstad: Nå

 

Kontaktpersonar:

Hilde Hesjedal
mob: 994 96 980

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Vikebygd skule

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst

Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Hilde Hesjedal
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 994 96 980

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

September 13, 2023