Ullensvang kommune Ullensvang kommune

Ullensvang kommune Eide helsetun

100% stilling som fagsjukepleiar ved Eide helsetun

 

Bli ein viktig del av vårt nyåpna sjukeheim.

Ledig fast dagtidsstilling som fagsjukepleiar – stillingsstorleik inntil 100 %, fordelt på 1 stilling.

Vil du vera ein nøkkelperson i eit nytt omsorgsprosjekt som kombinerer demensomsorg, moderne fasilitetar og eit engasjerende arbeidsmiljø? Vi søker ein dedikert fagsjukepleiar til vår nye sjukeheim.

Som fagsjukepleiar får du engasjera deg, delta i utviklinga av nye avdelingar, og anledning for personleg vekst. Fritida kan du nytta i vakre Ullensvang med høve til friluftsaktivitetar og avslapning i det unike Hardanger-landskapet.

Vi søker ein erfaren og engasjert sjukepleiar til rolla som fagsjukepleiar, for medvirkning i utforminga av våre heilt nye avdelingar.

Eide helsetun er ein nybygd moderne, fremtidsretta sjukeheim med 31 plasser fordelt på tre etasjer. To med 12 plassar og en med 7 plassar. Vi skal drifte i fellesskap med eksisterende 32 omsorgsboligar.

Som fagsjukepleiar jobbar du dagtid, med tett samarbeid med avdelingsleiar og øvrige tilsette.

Vi er organisert med ein verksemdsleiar, to avdelingsleiarar, to fagsjukepleiar, tilsynslege og ein gjeng med erfarne helsepersonell. Bemanninga består av sjukepleiarar – med og utan vidareutdanning, vernepleiar, helsefagarbeidarar – med og uten vidareutdanning, og assistentar.

Me legg stor vekt på fagutvikling for å utvikle tenestene våre.

Deling av kunnskap og kontinuerleg forbetring av tenestene gjennom stadig å auke kompetansen, er vårt varemerke.

Arbeidsoppgåver :

 • Klinisk sykepleiararbeid som skal utøves i tråd med gjeldende lov og forskrift.
 • Sjukepleier med fagansvar for Eide helsetun.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeide tett med anna helsepersonell og delegere oppgåver ut frå kompetanse.
 • Dagtidsstilling for ein god balanse mellom arbeid og fritid, med anledning for å nyta det Ullensvang og Hardanger har å by på.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Personlege eigenskaper vil bli vektlagt
 • Erfaring med arbeid med demente er ønskelig
 • Beherske dataverktøy og gode kunnskaper om journalssystem
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig minimum B2 muntlig og B2 skriftlig.

Personlege eigenskapar:

 • Må like å jobbe med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • Ha gode samarbeidsevner og bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Ansvarsbevisst
 • Ha evne og vilje til fleksibilitet, løysingsorientert og kreativ.
 • Sjå mogelegheiter og løysingar

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande arbeid
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Med bindingstid får ein eit tillegg 1. og 2. år.
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.
 • Her er det lønn etter avtale- se på LPP- lønnspolitikk plan
 • Kommunnen kan hjelpa med bustad første 3 månader.

 

Søk på stillinga her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 25.02.2024

Arbeidsstad: Odda

 

Kontaktpersonar:

Roald Nissestad

mob: +47 951 18 511

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune – Eide helsetun

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Roald Nissestad
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 951 18 511

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Februar 25, 2024