Steinkjer fjellstyre forvalter bruksretter som beite, setring, jakt og fiske etter fjellovens bestemmelser i statsallmenningene i gamle Steinkjer kommune. De sju statsallmenningene har et samlet areal på ca. 232 000 dekar, og rommer flere naturreservater og verneområder. Steinkjer fjellstyre har en omsetning på ca. 1 million kroner og sysselsetter 1 årsverk.

 

 

 

Vår daglig leder/fjelloppsyn slutter i sin stilling i begynnelsen av 2023. Vi søker derfor etter en ny daglig leder/fjelloppsyn. Det er en spennende stilling med et variert og vidt ansvarsområde. Du vil få en sentral og viktig funksjon i å videreutvikle fjellstyrets oppgaver, tjenester og tilbud i samarbeid med styret. 

 

 

Under finner du en oversikt over de mest sentrale ansvarsområdene for stillingen:

 • Daglig drift og fjelloppsyn i statsallmenningene i Steinkjer etter fjellovens bestemmelser. Herunder saksbehandling og gjennomføring av fjellstyret sine vedtak.
 • Sekretær for fjellstyret.
 • Faglig ansvar og administrasjon av vilt- og fiskeressurser.
 • Fjellstyret er en økonomisk selvstendig enhet med regnskapsplikt.
 • Salg av tjenester til SNO, Statskog, vernemyndigheter, elgutvalg og andre.
 • Personal og HMS ansvar for fjellstyrets ansatt.
 • Naturoppsyn, skjøtsel og informasjon.
 • Drift og utleie av fjellstyret sine hytter.
 • Drift av dataverktøy, som for eksempel hjemmeside og salgssider på inatur.

 

 

 

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innen utmarks- og/eller naturforvaltning.
 • Tilfredsstille kravene for tildeling av begrenset politimyndighet.
 • Førerkort i klasse BE og S. (hvis du ikke har disse førerkortklassene i dag kan du ta dem senere)
 • Naturoppsynskurs
 • Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy

 

 

 

Det er en fordel om du har følgende kunnskap, erfaringer og personlige egenskaper:

 • Erfaring med oppsynsarbeid og utmarksforvaltning
 • Erfaring med arbeidsledelse, saksbehandling og økonomiforvaltning
 • Kreativ, løsningsorientert og gode evner til samarbeid
 • Gode evner til dialog med ulike brukergrupper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Avlagt jegerprøve
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Fjellstyre har tariffestet egen kompensasjonsordning for bruk av egen bil i tjenesten. Det er en fordel om du har mulighet til å benytte egen bil i tjenesten.

 

 

 

Under finner du noe av det vi kan tilby deg:

 • 100 % fast stilling
 • En utfordrende og spennende jobb med sesongvariasjoner
 • Et variert arbeid knyttet til fjellet
 • Kontorplass i et trivelig og godt fagmiljø med samarbeidspartnere
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 

 

Vi kan tilby deg følgende lønns- og arbeidsvilkår:

 • Lønnsmessig plassering iht fjellstyrets gjeldende tariffavtale
 • God forsikrings og pensjonsordning.
 • 6 måneders prøvetid.

 

Du finner mer informasjon om stillingen og oss i denne videoen og på våre hjemmesider.

 

Vil du vite mer om fjellstyrene i Norge finner du det på Norges Fjellstyresambands hjemmesider og i denne videoen.

 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknade jf. offentlighetslova § 25, andre ledd. Du vil bli varslet dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist 10. desember 2022.

 

Kontaktpersoner:

 

Fjelloppsyn/daglig leder Helene Grytbakk Lillevold

E-post: [email protected]

Mobil: 92081419

 

Styreleder Rolf Petter Rones

E-post: [email protected]

Mobil: 92497607

 

 

Hvis du vil søke på stillingen gjør du det ved å trykke på «Søk her»-knappen

Kontaktpersoner:

Rolf Petter Rones

Styreleder

92497607

[email protected]

Helene Grytbakk Lillevold

Fjelloppsyn/daglig leder

92081419

[email protected]