Ullensvang kommune Opedal skule

 

100% fast lærarstilling ved Opedal skule

 

 

Opedal skule har ledig 100% fast lærastilling frå 1. august 2024

Opedal skule er ein 1.-7. skule i Ullensvang kommune. Skulen har 118 elevar og 21 tilsette.

Skulen ligg fint til i bygda Lofthus, i nær tilknyting til både fjell og fjord.

Skulen arbeider systematisk med verdiar. Verdiane er utarbeidd i eit samarbeid mellom tilsette, foreldre og elevane våre.
Verdiarbeidet viser att i all aktivitet ved skulen, både det psykososiale miljøet og læringsaktiviteten.

Det pedagogiske arbeidet til skulen er knytt til Læringssirkelen. Alle tilsette får opplæring i dette arbeidet.

Skulen har fokus på implementering av ny læreplan, og utviklingsområdet vårt det komande skuleåret er å sikra eit godt psykososialt miljø med vekt på livsmeistring.

 

Ledig stilling for skuleåret 2024-25:

– Undervisningsstilling 100% fast stilling frå 01.08.2024

 

Kvalifikasjonar:

– godkjent undervisningskompetanse

 

Personlege eigenskapar:

● er ein god klasseleiar
● har god relasjonskompetanse
● har god formidlingsevne
● samarbeider godt i lærande fellesskap
● er lojal og ansvarsfull mot skulen sine verdiar og formål
● er løysingsorientert og fleksibel

 

Me tilbyr:

● eit godt arbeidsmiljø
● eit godt pedagogisk utviklingsmiljø
● løn etter avtaleverk
● hjelp til å finna bustad

 

Krav:

Politiattest

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 07.03.2024
 • Arbeidsstad: Lofthus

 

Kontaktpersonar:

Helga Opedal
mob: +47 95237206

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

 

Ullensvang kommune Opedal skule

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst: Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje: https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Helga Opedal
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95237206

Lokasjon

 • Odda
 • Lofthus

Søknadsfrist

Mars 7, 2024